Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetgever verduidelijkt kader voor intrekken en weigeren reisdocumenten in Consulair Wetboek

Nieuws - 27/08/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 24 augustus 2015 kan de federale minister van Buitenlandse Zaken het paspoort en de reisdocumenten intrekken of ongeldig verklaren van landgenoten waarvan vermoed wordt dat ze handelingen zullen stellen die een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid. De procedure werd via de wet van 10 augustus 2015 toegevoegd aan het Consulair Wetboek. Maar bij de toepassing van de bepalingen zijn een aantal lacunes en onvolmaaktheden naar boven gekomen. De wetgever voert daarom een aantal wijzigingen door. Verschillende artikels worden herschreven, verduidelijkt of verplaatst voor meer efficiëntie en een betere leesbaarheid. Hier en daar zijn er inhoudelijke aanpassingen.
Meldplicht politie en OM
Voor de categorieën personen die het openbaar ministerie én de politiediensten moeten meedelen aan de Minister van Buitenlandse Zaken, wordt verduidelijkt dat het gaat om Belgen naar wie een strafrechtelijk onderzoek loopt voor een wanbedrijf als bedoeld in de artikelen 198, 199 of 199bis van het Strafwetboek (fraude en vervalsing van paspoorten), voor wie vrijheidsbeperkende maatregelen zijn genomen met verbod het grondgebied te verlaten, voor wie een Belgisch, Europees of internationaal aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd of een seining ter fine van arrestatie. Aangezien de minister van Buitenlandse Zaken alleen bevoegd is voor de afgifte van identiteitskaarten voor Belgen die ingeschreven staan in de consulaire registers in het buitenland, mogen de mededelingen alleen betrekking hebben op deze Belgen. De wetgever verduidelijkt dat het OM en de politie de meldingen op eigen initiatief moeten doen en daarbij de regels van het College van de Procureurs-generaal moeten volgen.
Passban
Er wordt een brede wettelijke basis gecreëerd voor de seining en verwerking van gegevens in Passban. In die databank worden de personen opgenomen die ofwel het voorwerp uitmaken van een seining door de bevoegde gerechtelijke overheden, politie- of inlichtingendiensten of het OCAD, ofwel op initiatief van de FOD Buitenlandse Zaken worden opgenomen in geval van vermoeden van fraude of om kinderontvoering te voorkomen. In die gevallen kan niet ambtshalve een paspoort, reisdocument of identiteitskaart worden afgegeven.
Weigering reisdocumenten bij vrees voor parentale ontvoering
Het Consulair Wetboek wordt ook afgestemd op de wet van 30 juli 2018 die voorziet in de mogelijkheid om een paspoort van een minderjarige te weigeren of in te trekken bij vrees voor parentale ontvoering. De weigeringsgronden die de wetgever heeft toegevoegd aan artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen in het Consulair Wetboek. De weigering of intrekking van een identiteitsdocument van een minderjarige volgens de wet van 30 juli 2018 moet ook automatisch de weigering of intrekking van het paspoort of reisdocument van diezelfde minderjarige tot gevolg hebben anders verliest het bekomen uitreisverbod volledig zijn effect. Het huidige Consulaire Wetboek voorziet geen enkele bepaling in die zin en wordt dus aangevuld.
In werking: 1 september 2019

Bron:  Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, BS 22 augustus 2019.

Extra informatie:
Consulair Wetboek.
Wet van 30 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen, BS 23 november 2018.
Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek, BS 24 augustus 2015.