Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

SUA-protocol over maritiem terrorisme treedt op 30 september in werking voor België

Nieuws - 02/08/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 30 september 2019 treedt het SUA-protocol over maritiem terrorisme in werking voor ons land. Dit protocol werd in 2005 afgesloten als aanvulling bij het ‘Verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (‘Suppression of Unlawful Acts 1988’, kortweg SUA) met de bedoeling schepen beter te beschermen tegen terrorisme.
In eerste instantie door bepaalde feiten uitdrukkelijk strafbaar te stellen. Zoals:
Het gebruik van schepen bij het voorbereiden en plegen van terroristische aanslagen
Het per schip helpen van personen bij het vluchten na een terroristische aanslag
Het gebruik van een schip als wapen
Het niet-geautoriseerd vervoer per schip van massavernietigingswapens en ‘dual-use’-goederen.
Daarnaast is een procedurele bepaling opgenomen die het lidstaten moet mogelijk maken om bij onder een andere vlag varende van SUA-feiten verdachte schepen, met expliciete toestemming van de vlaggenstaat, op volle zee te boarden voor doorzoeking en eventuele aanhouding en inbeslagneming. Momenteel moet hiervoor in elk specifiek geval toestemming worden gevraagd en gekregen. Het protocol maakt het mogelijk dat deze toestemming eventueel vooraf wordt gegeven.
Misbruik van platformen op zee
Samen met ‘het SUA-protocol bij het verdrag’ werden in 2005 ook afspraken gemaakt voor een betere aanpak van misbruik van ‘platformen op zee’ (het zogenaamde ‘SUA-protocol bij het Protocol’).
Iets wat ook voor ons land van groot belang is. Door de toename van windmolens op zee en de nodige infrastructuur daarvoor, zoals de platvormen voor de energiekabels, neemt het aantal platformen op het Belgisch continentaal plat immers toe. Het risico dat deze platformen gebruikt worden in het kader van terreur groeit dus ook. Het SUA-protocol bij het protocol geeft de lidstaten de mogelijkheid om hier gepast tegen op te treden. Het gebruik van platformen bij het voorbereiden en plegen van terroristische aanslagen wordt immers expliciet strafbaar gesteld. Net als ‘daders van terroristische misdrijven’ een platform op zee te helpen ontvluchten, het gebruik van een platform als wapen en het ongeautoriseerd stockeren van massavernietigingswapens en ‘dual-use’-goederen op een platform.
! Hoewel dit tweede protocol samen met het eerste protocol werd opgesteld, heeft België de instemming ermee opgesplitst. De Belgische instemmingswet van 23 mei 2019 die op 1 augustus in het Belgisch Staatsblad is verschenen heeft alleen betrekking op het eerste SUA-protocol. We verwachten eerstdaags wel de publicatie van de tweede instemmingswet.
In werking:
Instemmingswet: 11 augustus 2019
SUA-protocol bij het verdrag: 30 september 2019

Bron:  Wet van 23 mei 2019 houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, gedaan te Londen op 14 oktober 2005, BS 1 augustus 2019.

Extra informatie: Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentaal plat, gedaan te Londen op 14 oktober 2005, Parl. St. Kamer 2019, nr. 3663/001.