Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Lid Algemene Inspectie niet meer cumuleerbaar met activiteit van bijzondere veldwachter

Nieuws - 25/07/2019
-
Auteur 
Benoît Lysy


Net als de leden van de politie- en inlichtingendiensten mogen de leden van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG) hun functie niet cumuleren met die van bijzondere veldwachter. Dat blijkt uit een nieuw koninklijk besluit dat vanaf 2 augustus 2019 van toepassing is.
Het gaat hier wel degelijk om een verbod om die activiteiten te cumuleren. Niets belet dat een politiebeambte of een AIG-lid ontslag neemt uit zijn functie om veldwachter te worden. Vroeger bestond er een overgangsperiode van 5 jaar die leden van politie- en inlichtingendiensten moesten in acht nemen voordat ze de activiteit van veldwachter mochten uitoefenen. Die overgangsperiode werd eind 2017 geschrapt om de overgang van de ene naar de andere functie vlotter te doen verlopen.
Naast deze onverenigbaarheid voegt de regering enkele verduidelijkingen toe over het uniform van veldwachters. In een begeleidend besluit brengt minister van Binnenlandse zaken Pieter de Crem ook enkele verhelderingen aan over de opleidingsinstellingen (intern reglement en informatie aan de kandidaten), de basisopleiding (eindtermen, nieuw lesprogramma, eventuele vrijstellingen, examen en inhoud van de getuigschriften van slagen), de bijscholingsmodaliteiten en de uitrusting van veldwachters (legitimatiekaart en uniform).
Al die modaliteiten zijn van toepassing vanaf 2 augustus 2019.

Bronnen: 
-Koninklijk besluit van 8 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, BS, 23 juli 2019
-Ministerieel besluit van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, BS, 23 juli 2019

Extra informatie: Koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, BS, 10 oktober 2017