Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

België krijgt federaal mensenrechteninstituut

Nieuws - 26/07/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Ons land heeft al heel wat instanties voor de bevordering en de bescherming van de rechten van de mens. Maar al die instanties hebben een gespecialiseerde opdracht waardoor niet alle mensenrechten worden gedekt. Het nieuwe ‘Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens’ moet dat probleem oplossen. Het krijgt een residuaire bevoegdheid zodat alle fundamentele mensenrechten bereikt worden.
Het nieuwe instituut zal zich in een eerste fase richten op zaken die tot de federale bevoegdheid behoren. Maar het is de bedoeling dat het snel wordt geïnterfederaliseerd zodat het ook de rechten van de mens op het niveau van de deelstaten in zijn takenpakket zal krijgen. Dat zal gebeuren via een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten.
Het instituut adviseert de federale regering, het federaal parlement en ander overheidsdiensten over zaken die verband houden met mensenrechten. Het volgt op of ons land zijn internationale verplichtingen rond mensenrechten wel nakomt. Het stimuleert de bekrachtiging van nieuwe internationale mensenrechteninstrumenten. En het sensibiliseert het publiek voor de mensenrechten.
Belangrijk punt: het instituut kan naar de Raad van State en het Grondwettelijk Hof stappen wanneer het vindt dat de normatieve handelingen van de wetgevende of uitvoerende macht de fundamentele rechten schenden. Dit wel alleen binnen de grenzen van zijn residuaire federale bevoegdheden.
Het instituut telt twee organen: een raad van bestuur met 12 mensen uit de academische wereld de gerechtelijke wereld, het maatschappelijk middenveld en de sociale partners. En een overlegraad waarin alle sectorale instanties en het instituut vertegenwoordigd zijn. Deze raad moet het werk van de verschillende sectorale instanties faciliteren en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van dossier waarvoor verschillende sectorale instanties bevoegd zijn. Die overlegraad komt er wel pas als het instituut geïnterfederaliseerd wordt. Maar hiervoor is het dus nog wachten op het samenwerkingsakkoord.
De nieuwe wet van 12 mei 2019 is in werking getreden op 1 juli 2019.

Bron:  Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens, BS 21 juni 2019