Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht: wat als woning van verdachte afbrandt of overstroomt, of als de verdachte probeert te ontsnappen?

Nieuws - 23/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wat als de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht om technische redenen niet kan worden verdergezet? Bijvoorbeeld wanneer de woning waar het elektronisch toezicht wordt uitgevoerd afbrandt, overstroomt of onbewoonbaar wordt verklaard? Of als het huurcontract van wordt verbroken?
Wel, sinds kort bevat de Wet op de Voorlopige Hechtenis duidelijke regels voor zo’n situaties: wanneer het technisch onmogelijk blijkt om de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht verder te zetten, kan de onderzoeksrechter beslissen (ambtshalve of op vordering van de procureur des Konings) om de tenuitvoerlegging verder te zetten in de gevangenis.
Wat als verdachte probeert te ontsnappen?
Maar de wetgever zorgt ook nog voor duiding in een andere situatie. Wat als de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht niet kan worden voorgezet door het gedrag van de verdachte (poging tot ontsnapping, niet-naleving van de voorwaarden)? Bijvoorbeeld wanneer een verdachte kan ontsnappen door het materiaal van het elektronisch toezicht stuk te slaan en nadien wordt onderschept op de luchthaven van waar hij het grondgebied wou verlaten.
Voortaan kan de procureur des Konings in dergelijke situaties bevelen om de voorlopige hechtenis verder te zetten in de gevangenis. De procureur moet de onderzoeksrechter onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn beslissing. De onderzoeksrechter heeft op zijn beurt 5 werkdagen de tijd om uitspraak te doen over het al dan niet verderzetten van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht. Hij is daarbij verplicht om vooraf de verdachte én zijn advocaat te horen.
Onmiddellijk in vrijheid bij alternatieve straf
Een laatste wijziging heeft betrekking op het lot van de voorlopige hechtenis na de uitspraak van de vonnisrechter. Artikel 33§1 eerste lid van de Wet op de Voorlopige Hechtenis voorziet in de onmiddellijke vrijheidsstelling van de voorlopig gehechte, niettegenstaande hoger beroep, wanneer hij wordt vrijgesproken én in geval van bepaalde veroordelingen. Bijvoorbeeld bij een veroordeling met uitstel of een opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Die lijst veroordelingen wordt nu uitgebreid met een veroordeling tot een straf onder elektronisch, tot een werkstraf, tot een autonome probatiestraf en een eenvoudige schuldigverklaring. Als de vonnisrechter één van deze straffen oplegt, moet de veroordeelde voortaan, zelfs in afwachting van hoger beroep, onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

Bron:  Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 (art. 116-117)