Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Toegang tot Centraal Strafregister voor álle politieambtenaren die de gegevens nodig hebben

Nieuws - 11/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De wetgever verruimt de toegang tot het Centraal Strafregister voor de politiediensten. Voortaan hebben àlle leden van de politie die voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten (zowel opdrachten van gerechtelijke als bestuurlijke politie) nood hebben aan informatie uit het Centraal Strafregister, toegang tot de databank. Voorwaarde is wel dat de kennisbehoefte vooraf werd vastgesteld én dat ze ook op voorhand, bij naam, zijn aangewezen door hun hiërarchische leidinggevende.
Toegang tot Centraal Strafregister uitgebreid
Bestaand artikel 593 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het Centraal Strafregister kan worden geraadpleegd in het kader van de wettelijke operationele opdrachten, maar behoudt die toegang voor aan de officieren van gerechtelijke politie. Het is volgens de wetgever echter van fundamenteel belang dat àlle politieambtenaren kunnen beschikken over de informatie uit de databank als ze die nodig hebben, en dat zowel in het kader van opdrachten van gerechtelijke politie als voor de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie.
Het artikel wordt daarom aangepast: “hebben steeds en uitsluitend in het kader van hun bij wet bepaalde opdrachten waarvoor kennis van gegevens uit het strafregister is vereist, toegang tot de opgenomen persoonsgegevens:
leden van de politiediensten die een kennisbehoefte hebben en die voorafgaandelijk en bij naam worden aangewezen door de korpschefs van de lokale politie en de commissaris-generaal
de directeurs-generaal en de directeurs van de federale politie
de personeelsleden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en van zijn Dienst Enquêtes die een kennisbehoefte hebben en die voorafgaandelijk en bij naam worden aangewezen door de voorzitter van dit Comité
de leden en personeelsleden van het Controleorgaan op de politionele informatie die een kennisbehoefte hebben en die voorafgaandelijk en bij naam worden aangewezen door de voorzitter van dit Controleorgaan
de personeelsleden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van zijn Dienst Enquêtes die een kennisbehoefte hebben en die voorafgaandelijk en bij naam zijn aangewezen door de voorzitter van dit Comité
de leden van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie die een kennisbehoefte hebben en die voorafgaandelijk en bij naam worden aangewezen door de Inspecteur-generaal.”
Let op: de betrokkenen hebben niet tot àlle opgeslagen gegevens toegang. Er zijn wettelijke uitzonderingen. Onder meer voor persoonsgegevens m.b.t. veroordelingen waarvoor amnestie is verleend of die zijn uitgesproken op grond van een opgeheven wetsbepaling, op voorwaarde dat de strafbaarheid van het feit is opgeheven.
De toegangsmodaliteiten worden bepaald in een protocolakkoord.
Minder administratie voor lokale besturen
De Verzamelwet Justitie wijzigt ook nog een aantal andere bepalingen m.b.t. de toegang tot het Centraal Strafregister. Zo wordt de notie in artikel 596 van het Wetboek van Strafvordering geschrapt die de gemeentelijke administratie verplicht om zich tot de politiediensten te wenden om te achterhalen of iemand die een uittreksel van het Strafregister vraagt een rechterlijk verbod heeft gekregen om activiteiten uit te oefenen die hem in contact zouden brengen met minderjarigen. Die informatie wordt sinds 1 januari 2018 geregistreerd in het Centraal Strafregister en is dus automatisch vermeld op het gevraagde uittreksel.
In werking: 29 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19 juni 2019 (art. 28-30 Verzamelwet Justitie).