Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Geldelijk statuut van politiepersoneel krijgt grondige update

Nieuws - 10/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het geldelijk statuut van het personeel van de politiediensten is herzien. Loonschalen B4 en B5 zijn aangepast naar analogie van de gespecialiseerde weddeschalen CS4 en CS5 van het openbaar ambt (bedragen zijn opgewaardeerd, nieuwe weddentrappen toegevoegd). Voor personeelsleden die sociale promotie maken, is voorzien in een weddeverhoging. Het systeem van maaltijdvergoedingen verdwijnt en wordt vervangen door een algemeen systeem van maaltijdcheques. Tal van vergoedingen en toelagen krijgen een uitdovend karakter. De meeste maatregelen zijn op 1 juli 2019 in werking getreden, al dan niet met overgangsbepalingen.
Loonschalen B4 en B5
Loonschalen B4 en B5 (graad Inp.) zijn gecorrigeerd: de bedragen van de weddentrappen zijn opgewaardeerd en er zijn 4 nieuwe trappen toegevoegd (trap 26 t.e.m. 29). Iedere inspecteur van politie die op 1 juli 2019 binnen loonschaal B4 of B5 valt, zal op die datum in principe recht hebben op de nieuwe loonschaal B4 of B5. Toekenning gebeurt automatisch in de loonmotor Themis.
Er zijn ook andere looncorrecties: bv. voor loonschalen M4.1 en M5.1.
Sociale promotie
Wie sociale promotie maakt, krijgt een weddeverhoging. Of zoals het in het RPPol wordt opgenomen: ‘het personeelslid dat wordt bevorderd door overgang naar een hoger kader of naar een hoger niveau wordt de laagste loonschaal verbonden aan zijn nieuwe graad toegekend die, rekening houdend met zijn geldelijke anciënniteit, als gevolg heeft dat het ten minste een verhoging van jaarwedde met 1.000 euro heeft in vergelijking met de jaarwedde die het genoot voor deze overgang’.
Er is voorzien in een overgangsmaatregel zodat ook personeelsleden die minder dan 6 jaar geleden sociale promotie hebben gemaakt, van de regeling kunnen genieten.
Toelagen en vergoedingen verdwijnen
Concreet wordt voor personeelsleden die na 1 juli 2019 in dienst treden, geen recht op de toelagen/vergoedingen meer geopend. Dat geldt ook voor zij die na 1 juli 2019 het voorwerp uitmaken van een externe werving. Voor personeel dat op 1 juli 2019 al in dienst was, kan het recht op deze uitdovende toelagen en vergoedingen nog geopend worden tot en met 31 oktober 2022. De personeelsleden die op 1 november 2022 nog steeds zijn aangewezen voor een ambt dat het recht op een toelage opent, behouden die toelage zolang ze ononderbroken dezelfde functionaliteit blijven uitoefenen.
Maaltijdcheques
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hebben recht op maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per cheque (na werkgeversbijdrage van 1,09 euro is de nettowaarde voor personeelslid 4,91 euro). Het gekende systeem van maaltijdvergoedingen wordt wel afgeschaft (mits overgangsregels).

Bron:  Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 26 juni 2019.