Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Concept ‘schoolstraat’ in Wegcode bijgestuurd

Nieuws - 08/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 1 juli 2019 bevat de Wegcode een aantal nieuwigheden voor schoolstraten. De wetgever voert enkele correcties door zodat het concept ruimer kan worden toegepast. De basisregels die sinds 20 oktober 2018 bestaan, zijn vatbaar voor interpretatie. En dat wil de wetgever uiteraard liever vermijden.
Verplaatsbare afsluiting
Zo was het begrip ‘verplaatsbare afsluiting’ in de definitie niet duidelijk. De Wegcode omschreef de schoolstraat als “een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat’”.
Wat precies als ‘verplaatsbare afsluiting’ wordt beschouwd, staat echter niet in de wet. En dat zorgt voor verwarring op het terrein. De wetgever paste de tekst daarom aan. Het begrip ‘verplaatsbare afsluiting’ wordt nu niet meer aangehaald in de definitie. Of toch niet in de Nederlandse definitie. Vreemd genoeg blijft de notie ‘une barière déplaçable’ wel bestaan in de Franse versie.
Voortaan luidt de Nederlandse definitie in de Wegcode: “schoolstraat, een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen geweerd worden door een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding schoolstraat, tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen”.
Vergunning vereist, ook voor bewoners
Merk op dat de wetgever in de nieuwe definitie duidelijk vermeld dat ‘motorvoertuigen’ worden geweerd in een schoolstraat, maar dat hierop uitzonderingen kunnen worden voorzien. Dat was al zo, maar wordt nu verduidelijkt. Ook in de regels voor het verkeer in schoolstraten.
Voortaan hebben alle bestuurders van motorvoertuigen een vergunning nodig van de wegbeheerder om toegang te hebben tot een schoolstraat (behalve prioritaire voertuigen). Dus ook bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is. Zij moesten op basis van de oorspronkelijke regels geen vergunning hebben.
Ook nieuw is dat ‘uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder’.
Ook bakfietsen en speed pedelecs
Tot slot wordt het toepassingsgebied uitgebreid. In de schoolstraat moet de volledige breedte van de openbare weg worden voorbehouden aan voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. De oorspronkelijke tekst had het alleen over voetgangers en fietsers zodat onder meer bakfietsen en speed pedelecs volgens een strikte interpretatie geen toegang hadden tot een schoolstraat.

Bron:  Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft, BS 1 juli 2019.