Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Nieuwe regels voor wielerwedstrijden vanaf 2020

Nieuws - 05/07/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de organisatie van wielerwedstrijden (inclusief dua- en triatlons). Ze zijn voor het grootste deel ook van toepassing op de organisatie van alle-terreinwedstrijden, zoals cyclocrossen en mountainbikewedstrijden, maar dan wel al vanaf 1 september 2019.
Vergunning
Voor alle wielerwedstrijden, ook de alle-terreinwedstrijden, moet de organisator een vergunning hebben van elke burgemeester op wiens grondgebied de wielerwedstrijd passeert. Bij een alle-terrein wedstrijd moet de organisator ook de toestemming hebben om de terreinen van het niet-openbaar domein te gebruiken.
Onder ‘wielerwedstrijd’ wordt verstaan: een vergunde manifestatie met rijwielen in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement. Een ‘alle terrein wedstrijd’ slaat op een wielerwedstrijd die hoofzakelijk georganiseerd wordt op onverharde wegen en die slechts deels of niet op de openbare weg plaatsvindt.
Tenminste 14 weken voor de wedstrijddag vraagt de organisator de vergunningen aan bij de betrokken burgemeesters, bij voorkeur digitaal. Bij een wedstrijd in lijn (een of meer trajecten van minimum 20 kilometer) is de digitale aanvraag verplicht en moet een afschrift bezorgd worden aan de federale politie. Bij wedstrijden met meerdere ritten, is een vergunning nodig voor elke rit.
Gebruikt de wedstrijd gewestwegen of komt hij voorbij aan een kruispunt met een gewestweg, dan moet de gewestelijke wegbeheerder hiervoor eerst zijn toestemming geven. Die wordt voor het ganse parcours gevraagd door de referentieburgemeester (in principe de burgemeester van de aankomstplaats). De referentieburgemeester vraagt ook het advies van de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening.
De burgemeesters hebben tot zes weken voor de wedstrijd om over de vergunning te beslissen. Ze kunnen er voorwaarden aan koppelen.
Signaalgevers
De burgemeester bepaalt in samenspraak met de korpschef hoeveel signaalgevers er nodig zijn in zijn gemeente en op welke kruispunten ze moeten staan. Dat wordt ook opgenomen in de vergunning.
 
Elk kruispunt wordt ondergebracht in een categorie. Er zijn er vier. Afhankelijk van de categorie gelden andere regels voor de signaalgevers. Kruispunten van categorie 1 moeten bijvoorbeeld bezet worden door politiepersoneel. Op kruispunten van categorie 4 hoeft geen signaalgever te staan, een verkeersbord volstaat.
Coördinatievergadering
Ten laatste vier weken voor de wedstrijd organiseert de referentieburgemeester een multidisciplinaire coördinatievergadering met onder meer de koersdirecteur, de veiligheidscoördinator, de betrokken disciplines en de andere burgemeesters. Die verplichting geldt alleen bij wedstrijden in lijn. Het overleg dient om de veiligheidsvoorzieningen te coördineren en de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij duidelijk af te bakenen.
Verzekering
Organisatoren moeten een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van onder meer henzelf, de signaalgevers en de deelnemende renners. Ten laatste acht weken voor de wedstrijd bezorgen ze het bewijs daarvan aan elke betrokken burgemeester.
Tijdens de wielerwedstrijd
Renners mogen zowel op de rijbaan als op het gemarkeerde fietspad rijden. Auto’s en motors van de wedstrijd- en publiciteitskaravaan enkel op de rijbaan. Alle leden van de wedstrijd- en publiciteitskaravaan moeten de wegcode naleven. Maar als de verkeersregels niet verenigbaar zijn met de gedragingen die eigen zijn aan wielerwedstrijden, hoeven ze die niet na te leven.
Er zijn regels voor de breedte en de lengte van de aankomststrook. En strikte uitrustingsregels voor het openingsvoertuig en het sluitingsvoertuig van de wedstrijd- en publiciteitskaravaan bij een open omloop.
Motorvoertuigen die op het parcours willen komen, moeten een volgbewijs of een doorgangsbewijs hebben.
Inwerkingtreding
Het nieuwe besluit van 28 juni 2019 treedt in werking op 1 januari 2020. De bepalingen in verband met de alle-terreinwedstrijden gelden al vanaf 1 september 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden, BS 3 juli 2019

Extra informatie: Wegverkeerswet (art. 9)