Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaanderen indexeert tarieven kilometerheffing op 1 juli 2019

Nieuws - 28/06/2019
-
Auteur 
Christine Van Geel


De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de kilometerheffing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2019. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2019.
Kilometerheffing
Vanaf 1 juli 2019 gelden de volgende geïndexeerde tarieven (TZ) kilometerheffing (uitgedrukt in eurocent/km):
In eurocent/ km
3,5-12 ton MTT
12-32 ton MTT
>32 ton MTT
Euronorm 0
15,4
20,7
21,1
Euronorm 1
15,4
20,7
21,1
Euronorm 2
15,4
20,7
21,1
Euronorm 3
13,3
18,6
19,0
Euronorm 4
10,0
15,3
15,7
Euronorm 5 of EEV
8,9
14,2
14,6
Euronorm 6 of hoger
7,8
13,1
13,5
Het tarief TZ, vermeld in artikel 2.4.4.0.2, eerste lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan de schommelingen van de consumptieprijsindex.
Deze indexatie gebeurt door de coëfficiënt die wordt verkregen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, voor de maand maart van het lopende jaar te delen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk voor de maand mei van het jaar 2016.
Voor dit jaar betekent dit het volgende:
algemeen indexcijfer maart 2019 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2016 (basis 2013) = 108,85 / 103,08 = 1,0560.
Coëfficiënt van toepassing in 2019: 1,0560 (afgerond op het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt).
Na de toepassing van de coëfficiënt wordt het verkregen bedrag afgerond op het hogere of lagere tiende van een eurocent naargelang het cijfer van het honderdste van de eurocent al dan niet vijf bereikt.
Administratieve geldboetes
Sinds 1 januari 2018 worden de bedragen van de administratieve geldboetes wegens niet-conformiteit met de regelgeving over de kilometerheffing, vermeld in artikel 3.18.0.0.1, § 4/1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, niet meer geïndexeerd.