Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Begeleiding uitzonderlijk vervoer: Vlaanderen zet stap naar eigen regionale regels

Nieuws - 04/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De ‘oude’ wet Private en Bijzondere Veiligheid van 10 april 1990 blijft van toepassing op de bewakingsactiviteit ‘begeleiding van uitzonderlijk vervoer’ in het Vlaams gewest tot het moment dat Vlaanderen met eigen regels komt. Via de Verzamelwet Mobiliteit krijgt de Vlaamse regering alvast de bevoegdheid om de regels te bepalen in verband met de erkenning van de bestuurder van een uitzonderlijk voertuig, de verkeerscoördinator en de begeleiders die het uitzonderlijk vervoer begeleiden.
Gewest bevoegd, maar geen eigen kader
Sinds de zesde staatshervorming is het volledige bevoegdheidspakket uitzonderlijk vervoer, dus inclusief de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en de vestigingsvoorwaarden van het beroep, geregionaliseerd. Maar een eenduidig kader heeft het Vlaams gewest (voorlopig) niet.
Oude vs. nieuwe wet Private en Bijzondere Veiligheid
Rijst natuurlijk de vraag welke regels op dit moment dan van toepassing zijn. Want de oude wet Private en Bijzondere Veiligheid van 10 april 1990 beschouwt iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die t.a.v. derden zorgt voor ‘de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid’ als een bewakingsonderneming. Maar die wet is in 2017 integraal vervangen door een nieuwe Wet Private en Bijzondere Veiligheid waarin de begeleiding van uitzonderlijk vervoer niet langer is opgenomen, aangezien het sinds de Zesde Staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid betreft.
Oude wet Private en Bijzondere veiligheid blijft van toepassing
De Raad van State maakt echter duidelijk dat de opheffing van de oude wet van 1990 alleen geldt voor de federale overheid. De bepalingen die verband houden met aangelegenheden die door de Zesde Staatshervorming aan de gewesten zijn overgedragen, blijven van toepassing zolang de gewesten ze niet vervangen hebben. De bepalingen m.b.t. de begeleiding van uitzonderlijk vervoer (vergunningsplicht en uitoefeningsvoorwaarden) uit de wet van 1190 zijn in het Vlaams gewest dus nog steeds van toepassing.

Eventjes toch nog. Want het gewest maakt volop werk van een eigen eenduidig wettelijk kader. De basis wordt nu alvast gelegd in het Verzameldecreet Mobiliteit van 26 april 2019.
In werking: 4 juli 2019.

Bron:  Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM – De Lijn, BS 24 juni 2019 (art. 28).