Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Begeleiding uitzonderlijk vervoer: Vlaanderen zet stap naar eigen regionale regels

Nieuws - 04/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De ‘oude’ wet Private en Bijzondere Veiligheid van 10 april 1990 blijft van toepassing op de bewakingsactiviteit ‘begeleiding van uitzonderlijk vervoer’ in het Vlaams gewest tot het moment dat Vlaanderen met eigen regels komt. Via de Verzamelwet Mobiliteit krijgt de Vlaamse regering alvast de bevoegdheid om de regels te bepalen in verband met de erkenning van de bestuurder van een uitzonderlijk voertuig, de verkeerscoördinator en de begeleiders die het uitzonderlijk vervoer begeleiden.
Gewest bevoegd, maar geen eigen kader
Sinds de zesde staatshervorming is het volledige bevoegdheidspakket uitzonderlijk vervoer, dus inclusief de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en de vestigingsvoorwaarden van het beroep, geregionaliseerd. Maar een eenduidig kader heeft het Vlaams gewest (voorlopig) niet.
Oude vs. nieuwe wet Private en Bijzondere Veiligheid
Rijst natuurlijk de vraag welke regels op dit moment dan van toepassing zijn. Want de oude wet Private en Bijzondere Veiligheid van 10 april 1990 beschouwt iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die t.a.v. derden zorgt voor ‘de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid’ als een bewakingsonderneming. Maar die wet is in 2017 integraal vervangen door een nieuwe Wet Private en Bijzondere Veiligheid waarin de begeleiding van uitzonderlijk vervoer niet langer is opgenomen, aangezien het sinds de Zesde Staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid betreft.
Oude wet Private en Bijzondere veiligheid blijft van toepassing
De Raad van State maakt echter duidelijk dat de opheffing van de oude wet van 1990 alleen geldt voor de federale overheid. De bepalingen die verband houden met aangelegenheden die door de Zesde Staatshervorming aan de gewesten zijn overgedragen, blijven van toepassing zolang de gewesten ze niet vervangen hebben. De bepalingen m.b.t. de begeleiding van uitzonderlijk vervoer (vergunningsplicht en uitoefeningsvoorwaarden) uit de wet van 1190 zijn in het Vlaams gewest dus nog steeds van toepassing.

Eventjes toch nog. Want het gewest maakt volop werk van een eigen eenduidig wettelijk kader. De basis wordt nu alvast gelegd in het Verzameldecreet Mobiliteit van 26 april 2019.
In werking: 4 juli 2019.

Bron:  Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM – De Lijn, BS 24 juni 2019 (art. 28).