Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zelfstudie in het kader van terreur voortaan strafbaar

Nieuws - 11/06/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie aan zelfstudie doet met de bedoeling om later een terroristisch misdrijf te plegen is voortaan strafbaar. Het Strafwetboek voorziet een opsluiting van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro.
 
Met deze bepaling vult de wetgever een lacune op in de wetgeving. Het geven en krijgen van terreurtraining is al langer strafbaar (art. 140quinquies Sw.), maar de wetgever heeft er bij de initiële strafbaarstelling niet aan gedacht dat er ook aan zelfstudie of zelfinstructie kan worden gedaan. Denk aan het downloaden van instructies om explosieven te maken. Iets wat niet wordt gevat door de huidige bewoordingen van artikel 140quinquies Sw. De tekst wordt daarom aangevuld.

Maar daar stopt het niet. Om onze wetgeving nog beter af te stemmen op de Europese vereisten uit de Terrorismerichtlijn 2017/541 worden ook een aantal andere misdrijven expliciet strafbaar gesteld in ons Strafwetboek: voortaan wordt iedere persoon die deelneemt aan welke beslissing dan ook in het kader van de activiteiten van een terreurgroep, terwijl hij of zij wist of moest weten dat die deelname zou kunnen bijdragen tot het plegen van een terroristisch misdrijf wordt bestraft met een opsluiting van 10 tot 15 jaar en met een geldboete van 1.000 tot 200.000 euro (of 1 van die straffen).

Ook sommige strafmaten worden bijgestuurd. Het Strafwetboek voorziet nu bijvoorbeeld in een verzwaring van de straffen wanneer minderjarigen de doelgroep vormen van terreurboodschappen, wervingsacties, terreurtrainingen, enz. In die situaties voorziet de wet een opsluiting van 10 tot 15 jaar en een geldboete van 5.000 tot 10.000 euro.

Nieuw is tot slot ook dat het vervaardigen, bezitten, verwerven, vervoeren, of leveren van radiologische wapens voortaan (onder voorwaarden) als terroristisch misdrijf kan worden beschouwd.

In werking: 3 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 (art. 74-81).