Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van de derde graad

Nieuws - 04/06/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van de derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om een overtreding van de eerste graad waarop slechts een boete van 58 euro staat. Maar niet alleen de boete voor pechstrookrijden stijgt, vanaf volgende maand worden nog tal van andere verkeersovertredingen strenger bestraft.
Van eerste naar tweede graad
Gaan van eerste naar tweede graad:
Overtredingen op het inhaalverbod bij neerslag voor vrachtwagens, bussen en andere voertuigen met een MTM boven de 7,5 ton. Deze zware voertuigen mogen bij neerslag niet inhalen op autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste 4 rijstroken (met of zonder middenberm) tenzij ze voertuigen inhalen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer of wanneer ze landbouwvoertuigen inhalen.
Overtredingen m.b.t. het gebruik van de meest linkse rijstroken van autosnelwegen met 3 rijstroken door bestuurders van vrachtwagens, bussen en andere voertuigen met een MTM boven de 3,5 ton. Lichte vrachtwagens en bussen mogen op autosnelwegen van 3 of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting alleen gebruik maken van de 2 rechtse rijstroken. De meest linkse strook gebruiken mag niet, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 of F15 op te volgen.
Binnenkort riskeren overtreders voor deze inbreuken een onmiddellijke inning van 116 euro. Wordt die niet betaald, dan kan de rechtbank een minnelijke schikking van 160 euro voorstellen. Wordt ook die niet betaald, dan kan er gedagvaard worden. De rechter kan bij een veroordeling tot 2.000 euro opleggen én een eventueel verval van het recht tot sturen.
Wie onterecht wegen gebruikt die voorbehouden zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters, begaat nog altijd een overtreding van tweede graad. Die categorie wordt nu wel uitgebreid met wegen voorbehouden voor ‘gebruikers van speed pedelecs’.
Naar derde graad
Niet alleen onterecht rijden op de pechstrook vormt binnenkort een overtreding van derde graad. De gebruikers van wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs die elkaar in gevaar brengen of hinderen, begaan binnenkort ook een verkeersovertreding van derde graad. Zij riskeren dus een onmiddellijke inning van 174 euro. De minnelijke schikking bedraagt in dit geval 235 euro. Bij een veroordeling door de rechtbank riskeren overtreders een boete tot 4.000 euro en een eventueel rijverbod.
Wie het rode licht dat in de vorm van een kruis boven een rijstrook wordt geplaatst, negeert, riskeert nu al een sanctie binnen de derde graad. De omschrijving van de overtreding wordt echter verduidelijkt: ‘het rode licht dat de vorm heeft van een kruis geplaatst boven de rijstrook of delen van de openbare weg, betekent verboden richting op de rijstrook of het deel van de openbare weg, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 9.7 van het Wegverkeersreglement’.
Onterecht op de pechstrook
We geven graag nog mee dat de regelgeving bij de indeling van het onterecht rijden op de pechstrook als overtreding van derde graad uitgaat van een verbod, met enkele uitzonderingen: ‘het is verboden op de pechstrook te rijden behalve
voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren;
voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven;
voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven.
Merk op: het gaat duidelijk over ‘rijden’ op de pechstrook en dus niet over voertuigen die stilstaan op de pechstrook omwille van pech.
In werking : 1 juli 2019

Bron:  Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31 mei 2019.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 9 november 2005.