Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strafverzwaring voortaan mogelijk bij misdaad na wanbedrijf

Nieuws - 31/05/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Het plegen van een misdaad na een wanbedrijf wordt vanaf 7 juni 2019 een nieuwe vorm van wettelijke herhaling. De rechter kan hierdoor de straf voor de misdaad aanzienlijk verzwaren.
Wettelijke herhaling
Ons strafwetboek voorziet tot nu in drie gevallen van wettelijke herhaling: misdaad na misdaad, wanbedrijf na misdaad en wanbedrijf na wanbedrijf. Nu komt daar misdaad na wanbedrijf bij.
Strafverzwaring
Deze nieuwe vorm van wettelijke herhaling kan – net als de andere vormen trouwens – aanleiding geven tot een strafverzwaring.
De rechter kan de nieuwe strafverzwaring toepassen wanneer iemand - na veroordeeld te zijn tot een gevangenisstraf van minstens één jaar - een misdaad pleegt binnen vijf jaar nadat hij zijn straf heeft ondergaan of binnen vijf jaar nadat zijn straf is verjaard.
De strafverzwaring ziet er als volgt uit:
bij een misdaad die strafbaar is met opsluiting of hechtenis van 5 tot 10 jaar kan de straf verzwaren tot een opsluiting of hechtenis van 10 tot 15 jaar;
bij een misdaad die strafbaar is met opsluiting of hechtenis van 10 jaar tot 15 jaar is een opsluiting of hechtenis van 15 tot 20 jaar mogelijk.
In principe is de rechter niet verplicht om een strafverzwaring toe te passen bij deze vorm van wettelijke herhaling. Maar er is een uitzondering: bij een misdaad die strafbaar is met opsluiting of hechtenis van 15 tot 20 jaar, moet de rechter de betrokkene veroordelen tot ten minste 17 jaar opsluiting of hechtenis.
Gevolgen
Met deze nieuwe wettelijke herhalingsgrond van misdaad na wanbedrijf kan een veroordeelde geen voordeel meer halen uit een verwijzing naar het hof van assisen indien hij al eerder correctioneel veroordeeld is.
Het hof van assisen kon immers bij een misdaad na een wanbedrijf geen strafverzwaring toepassen, wat een correctionele rechtbank wel kon ingeval de misdaad gecorrectionaliseerd werd. Dan is er immers sprake van wanbedrijf na wanbedrijf, een wettelijke vorm van herhaling waarbij strafverzwaring mogelijk is. Maar met de nieuwe wettelijke herhaling ‘misdaad na wanbedrijf’ kan de strafverzwaring voortaan opgelegd worden, ongeacht het rechtscollege waarvoor men verschijnt.
Een ander gevolg vinden we terug bij de voorwaardelijke invrijheidstelling. Wie zich bevindt in een staat van wettelijke herhaling, kan pas vrijkomen na twee derde van zijn straf. Die twee derde-regel geldt nu dus ook voor wie veroordeeld is voor een wanbedrijf en daarna een misdaad pleegt, aangezien dit nu ook een vorm van wettelijke herhaling is.  
Inwerkingtreding
De nieuwe wet van 5 mei 2019 treedt in werking op 7 juni 2019.

Bron:  Wet van 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28 mei 2019