Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuw wegingsbesluit voor Directeur-generaal Middelenbeheer en Informatie federale politie

Nieuws - 29/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het ambt van Directeur-generaal van het Middelenbeheer en de Informatie van de federale politie behoort tot klasse A5. Dat was ook in het verleden zo, maar de functie werd begin mei opnieuw gewogen. Aanleiding is de nieuwe structuur OT3 die in 2014 werd ingevoerd bij de federale politie OT3 en de hervorming van het ambt eind 2018.
Bij de reorganisatie van de federale politie is de ‘Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie’ met 4 departementen personeel, logistiek, informatie en financiën (PLIF) geïntegreerd in het Commissariaat-generaal. En net als binnen de oude structuur, moeten ook nu duidelijke afspraken worden gemaakt over functies, functie-inhoud en verloning.
Voor functies van niveau A wordt daarvoor traditioneel teruggegrepen naar de wegingsprocedure. Op basis van dit gewicht (berekend op basis van een matrix met de assen ‘omkadering’ en ‘bijdrage’) wordt de functie ingedeeld in één van de 5 klassen (genummerd A1 tot A5). De verloning van een personeelslid is afhankelijk van de klasse waartoe zijn functie behoort. Het verdere verloop van de loopbaan hangt af van de geleverde inspanningen.
Bij die oefening is rekening gehouden met de recente hervorming van de toelatingsvoorwaarden van het ambt. Sinds 1 april 2019 kunnen ook mensen van buiten de politie zich kandidaat stellen voor de job. Voor hen gelden uiteraard andere opleidings- en ervaringsvereisten dan voor personeelsleden van de politie die willen opklimmen naar de functie.
In werking: 26 mei 2019.

Bron:  Ministerieel besluit van 7 mei 2019 houdende de weging en de indeling in een klasse van het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie, BS 16 mei 2019.

Extra informatie:
Wet van 21 december 2018 tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, BS 7 maart 2019.
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, BS 3 september 2014.