Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Nieuw wegingsbesluit voor Directeur-generaal Middelenbeheer en Informatie federale politie

Nieuws - 29/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het ambt van Directeur-generaal van het Middelenbeheer en de Informatie van de federale politie behoort tot klasse A5. Dat was ook in het verleden zo, maar de functie werd begin mei opnieuw gewogen. Aanleiding is de nieuwe structuur OT3 die in 2014 werd ingevoerd bij de federale politie OT3 en de hervorming van het ambt eind 2018.
Bij de reorganisatie van de federale politie is de ‘Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie’ met 4 departementen personeel, logistiek, informatie en financiën (PLIF) geïntegreerd in het Commissariaat-generaal. En net als binnen de oude structuur, moeten ook nu duidelijke afspraken worden gemaakt over functies, functie-inhoud en verloning.
Voor functies van niveau A wordt daarvoor traditioneel teruggegrepen naar de wegingsprocedure. Op basis van dit gewicht (berekend op basis van een matrix met de assen ‘omkadering’ en ‘bijdrage’) wordt de functie ingedeeld in één van de 5 klassen (genummerd A1 tot A5). De verloning van een personeelslid is afhankelijk van de klasse waartoe zijn functie behoort. Het verdere verloop van de loopbaan hangt af van de geleverde inspanningen.
Bij die oefening is rekening gehouden met de recente hervorming van de toelatingsvoorwaarden van het ambt. Sinds 1 april 2019 kunnen ook mensen van buiten de politie zich kandidaat stellen voor de job. Voor hen gelden uiteraard andere opleidings- en ervaringsvereisten dan voor personeelsleden van de politie die willen opklimmen naar de functie.
In werking: 26 mei 2019.

Bron:  Ministerieel besluit van 7 mei 2019 houdende de weging en de indeling in een klasse van het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie, BS 16 mei 2019.

Extra informatie:
Wet van 21 december 2018 tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, BS 7 maart 2019.
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, BS 3 september 2014.