Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Bijklussen na de uren? Omzendbrief geeft toelichting bij nieuwe regels voor operationeel politiepersoneel

Nieuws - 29/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 31 augustus 2018 kan operationeel politiepersoneel meer en vaker bijklussen. Het stelsel van beroepsonverenigbaarheden uit de Wet op de Geïntegreerde Politie werd immers aanzienlijk versoepeld. Een omzendbrief herhaalt de krachtlijnen.
Binnen het nieuwe systeem:
  • zijn er slechts een aantal beperkte, maar’ absolute beroepsonverenigbaarheden (o.a. voor een job als ambulancier, bijzonder veldwachter, portier of security);
  • volstaat voor àlle andere activiteiten een voorafgaande melding aan de Commissaris-generaal (of de door hem aangewezen overheid), aan de burgemeester of aan het politiecollege;
  • mag het betrokken personeelslid gewoon aan de slag als de Commissaris-generaal, de burgemeester of het politiecollege geen weigeringsbeslissing neemt binnen de 45 dagen;
  • moet het bijklussende personeelslid de bijkomende uitoefeningsvoorwaarden naleven die zijn opgelegd door de bevoegde overheid.
Kortom: Operationeel politiepersoneel moet beroepsactiviteiten na de uren àltijd melden, tenzij het gaat om een activiteit waarvoor een absolute beroepsonverenigbaarheid geldt en die je dus nooit mag uitoefenen als lid van het operationeel politiekader. Volgt op de melding geen weigering, dan is de activiteit sowieso toegelaten.
MAAR:
In de praktijk zal het aantal meldingen wel meevallen. Minister de Crem benadrukt in zijn omzendbrief immers dat ‘men kan aanvaarden dat de meeste niet-bezoldigde activiteiten NIET onder toepassing van artikel 135 WGP vallen’ en dus niet moeten worden gemeld.
En dat het ook net deze dingen zijn waar de leden van het operationeel kader in hun vrije tijd mee bezig zijn. Denk aan niet-bezoldigde activiteiten bij een vzw, het belangenloos uitoefenen van de functie van scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd of het uitoefenen van een niet bezoldigde functie bij een sport- of culturele vereniging.
Omzendbrief GPI27 van 19 september 2002 met de oude cumulregels wordt opgeheven.

Bron:  Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019 betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, BS 21 mei 2019.

Extra informatie:
- Wet van 19 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen, BS 21 augustus 2018 ( art. 15 en 16 Verzamelwet Politie )
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 5 januari 1999 (art. 134 en 135).