Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Bijklussen na de uren? Omzendbrief geeft toelichting bij nieuwe regels voor operationeel politiepersoneel

Nieuws - 29/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 31 augustus 2018 kan operationeel politiepersoneel meer en vaker bijklussen. Het stelsel van beroepsonverenigbaarheden uit de Wet op de Geïntegreerde Politie werd immers aanzienlijk versoepeld. Een omzendbrief herhaalt de krachtlijnen.
Binnen het nieuwe systeem:
  • zijn er slechts een aantal beperkte, maar’ absolute beroepsonverenigbaarheden (o.a. voor een job als ambulancier, bijzonder veldwachter, portier of security);
  • volstaat voor àlle andere activiteiten een voorafgaande melding aan de Commissaris-generaal (of de door hem aangewezen overheid), aan de burgemeester of aan het politiecollege;
  • mag het betrokken personeelslid gewoon aan de slag als de Commissaris-generaal, de burgemeester of het politiecollege geen weigeringsbeslissing neemt binnen de 45 dagen;
  • moet het bijklussende personeelslid de bijkomende uitoefeningsvoorwaarden naleven die zijn opgelegd door de bevoegde overheid.
Kortom: Operationeel politiepersoneel moet beroepsactiviteiten na de uren àltijd melden, tenzij het gaat om een activiteit waarvoor een absolute beroepsonverenigbaarheid geldt en die je dus nooit mag uitoefenen als lid van het operationeel politiekader. Volgt op de melding geen weigering, dan is de activiteit sowieso toegelaten.
MAAR:
In de praktijk zal het aantal meldingen wel meevallen. Minister de Crem benadrukt in zijn omzendbrief immers dat ‘men kan aanvaarden dat de meeste niet-bezoldigde activiteiten NIET onder toepassing van artikel 135 WGP vallen’ en dus niet moeten worden gemeld.
En dat het ook net deze dingen zijn waar de leden van het operationeel kader in hun vrije tijd mee bezig zijn. Denk aan niet-bezoldigde activiteiten bij een vzw, het belangenloos uitoefenen van de functie van scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd of het uitoefenen van een niet bezoldigde functie bij een sport- of culturele vereniging.
Omzendbrief GPI27 van 19 september 2002 met de oude cumulregels wordt opgeheven.

Bron:  Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019 betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, BS 21 mei 2019.

Extra informatie:
- Wet van 19 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen, BS 21 augustus 2018 ( art. 15 en 16 Verzamelwet Politie )
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 5 januari 1999 (art. 134 en 135).