Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Nieuwe veiligheidsnormen voor evenementenzalen in Brussels gewest

Nieuws - 27/05/2019
-
Auteur 
Benoît Lysy


Vanaf 24 mei 2020 moeten de evenementenzalen, discotheken, bioscopen en andere Brusselse theaters aan nieuwe veiligheidsnormen voldoen om het brandrisico en het uitbreken van paniek op te vangen. De Brusselse regering heeft immers nieuwe exploitatievoorwaarden voor dat type van activiteiten uitgevaardigd die de verouderde overeenstemmende bepalingen in het ARAB vervangen.
De voorwaarden die op al die exploitaties van toepassing zijn, slaan inzonderheid op de reactie bij brand van de bekleding, de brandweerstand van het gebouw, de opberging van de decors en accessoires in een brandbestendig lokaal, het gebruik van vuur of spektakelvuurwerk, het rookafvoersysteem, de toegangswegen voor de DBDMH alsook de evacuatiewegen en nooduitgangen.
Maximale capaciteit
Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de maximale onthaalcapaciteit van de zaal (meer bepaald op basis van de breedte van de gangen, deuren en trappen), de indeling van de zitplaatsen, de veiligheidsverlichting, de aanduiding en opdrachten van een veiligheidsverantwoordelijke, de middelen voor waarschuwing en alarm of "auditieve aankondiging", maar ook de geluidsmaatregelen en de mobiliteit (promoten van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets).
Veiligheidsregister
Tot slot moet de exploitant beschikken over een "veiligheidsregister" dat op elk moment kan worden geraadpleegd door de ambtenaar die belast is met het toezicht, door de DBDMH of door een afgevaardigde van de Burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd. Dit register geeft inzage in alle controles van de technische en brandpreventie-installaties van de zaal die de voorbije 5 jaar werden uitgevoerd door de exploitant of door erkende/bevoegde organen.
Bijzondere voorwaarden
Daarnaast heeft de regering bijzondere voorwaarden uitgewerkt voor de schouwburgen, operazalen en feestzalen met een toneel dat langs boven of langs onder met mechanische middelen is uitgerust (scheiding toneel-zaal met een metalen gordijn of een brandgordijn, rook- en warmteafvoersysteem) en voor de tenten (opstelling, ontwerp, stabiliteit, bijzondere maatregelen voor uitgangen en evacuatie).
Afwijking mogelijk
Opgelet, de exploitant kan in zijn milieuvergunning een afwijking verkrijgen voor sommige van die exploitatievoorwaarden als hij kan bewijzen dat die afwijking noodzakelijk is voor de voortzetting van de activiteit, als hij een veiligheidsstudie verstrekt die aantoont dat het risico niet substantieel toeneemt in de situatie met afwijking vergeleken met de situatie zonder afwijking, en als de afwijking het voorwerp heeft gevormd van een voorafgaand en specifiek gunstig advies van de DBDMH.
Vanaf 24 mei 2020
Deze voorwaarden zullen op 24 mei 2020 van kracht worden, hetzij één jaar na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De bepalingen van het ARAB betreffende de evenementenzalen zullen vanaf die datum worden opgeheven.

Bron:  Besluit van 3 mei 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen, BS, 24 mei 2019

Extra informatie: Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB), art. 635-681