Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Aanpassing PNR-wet: ruimere onderzoeksmogelijkheden bij voorafgaande screening van passagiers

Nieuws - 28/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De onderzoeksmogelijkheden bij de voorafgaande screening van passagiersgegevens in het kader van de PNR-wet worden verruimd. Bij een ‘match’ in deze fase zullen voortaan ook meteen ‘andere relevante gegevens uit de passagiersinformatiedatabank die gelinkt zijn aan de match’ kunnen worden geanalyseerd. Denk aan eerdere reisbewegingen, reispartners, routes, enz. Bedoeling is sneller patronen te kunnen vaststellen in het reisgedrag of eventuele linken met medereizigers. Het gebruik van de info zal echter tijdelijk zijn én onderworpen aan strikte voorwaarden.
BelPIU
Sinds 15 januari 2018 verzamelt de BelPIU, de Belgische passagiersinformatie-eenheid of PIE de gegevens van passagiers die met internationale transportmiddelen reizen. Het multidisciplinaire team - bestaande uit ambtenaren van de geïntegreerde politie, Staatsveiligheid, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen – analyseert de informatie in het kader van terrorisme, gewelddadige radicalisering en andere vormen van ernstige criminaliteit zoals fraude, mensensmokkel en illegale drugs- en wapenhandel. Leidraad daarbij is de Belgische PNR-wet (‘Passenger Name Record’) van 25 december 2016.
Voorafgaande screening
De BelPIU voert in eerste instantie een ‘voorafgaande screening’ uit. Dit wil zeggen een controle van de gegevens van de passagiers voor hun vertrek, aankomst of doorreis in België. Op basis van die voorafgaande screening wordt bekeken of er een diepgaander onderzoek nodig is.
De voorafgaande screening betreft een controle van de identiteit van de passagier en zijn reservatiegegevens. Een verificatie met de gegevens die zijn opgeslagen in de databanken die door de bevoegde diensten beheerd worden en die hen ter beschikking worden gesteld op basis van de beoordelingscriteria die door de PIE zijn opgesteld.
Meer mogelijkheden
De wetgever heeft de mogelijkheden in deze ‘voorafgaande screeningsfase’ verder uitgebreid. Duikt de naam van de betrokkene op in één van de databanken en is er dus ‘een match’ dan kunnen de onderzoekers op dat moment ook meteen ‘andere passagiersgegevens’ die gelinkt zijn aan de match bekijken. Eerdere reisbewegingen, reispartners, routes, enz. Deze reeds opgeslagen, niet gedepersonaliseerde informatie uit de Passagiersdatabank kan immers helpen om eventuele linken bloot te leggen met medereizigers of kan duiden op bepaalde patronen. Al kan op basis van de info ook sneller worden geverifieerd dat het om een vals positief gaat. Bedoeling is in elk geval dat sneller én efficiënter kan worden gereageerd op de situatie door de bevoegde diensten.
Andere aanpassingen
Het voorzien van de mogelijkheid om bij een positieve overeenstemming gedurende 24uur de andere passagiersgegevens gelinkt aan de match te kunnen analyseren, is slechts één van de vele aanpassingen uit de wet van 2 mei 2019. De wetgever zorgt er onder meer ook voor dat
de PIE geen protocolakkoorden meer moet afsluiten met ‘eender welke instantie waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld’;
de adviseur-generaal van het Departement Geschillen van de Douane en Accijnzen toegang kan vragen tot passagiersgegevens voor inbreuken gelinkt aan de douane. Alleen gerichte opzoekingen, onder strikte voorwaarden;
de manier waarop de passagiersgegevens voor de doelen ‘grenscontrole en bestrijding tegen illegale immigratie’ op een andere, betere manier verwerkt worden voor ze worden doorgestuurd naar de politiediensten die belast zijn met grenscontrole.
In werking: 3 juni 2019.

Bron:  Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens, BS 24 mei 2019.