Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Nieuw platform ‘I+ Belgium’ zorgt voor vlottere opvolging van personen vrij onder voorwaarden

Nieuws - 09/04/2019
-
Auteur 
Tom Depla


De opvolging van personen die onder voorwaarden in vrijheid zijn gesteld, moet voortaan vlotter verlopen. Het nieuwe platform I+ Belgium maakt een snelle informatie-uitwisseling mogelijk tussen alle parketten, rechtbanken, politiediensten, gevangenissen en justitiehuizen in België. Daardoor kunnen die diensten in real time de nodige informatie raadplegen voor een goede opvolging van de voorwaarden. Het platform wordt nu al toegepast in de gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen, Bergen-Doornik, Charleroi, Namen, Luxemburg, Luik, Eupen en Brussel. Tegen eind juni zal het systeem in heel België actief zijn en zal ook het gevangeniswezen de applicatie gebruiken.

“De veiligheid van de mensen vraagt een ketenaanpak”, zegt minister van Justitie Koen Geens. “Een verregaande samenwerking met alle diensten en op alle niveaus, zoals I+ Belgium nu zal doen, zorgt ervoor dat we snel kunnen reageren en bijsturen waar nodig.”

Ontwikkeld door PZ Komen-Waasten

De applicatie ‘I+’ werd ontwikkeld door de politiezone Komen-Waasten in Henegouwen en werd overgenomen door de federale politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie, de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération-Wallonie-Bruxelles, de Duitstalige Gemeenschap en het College van Procureur-Generaals. De wettelijke basis voor het register werd door minister Geens voorbereid en is opgenomen in de ICT-wet die na de Paasvakantie ter stemming voorgelegd wordt in de plenaire van de Kamer. Dit jaar wordt ook werk gemaakt van de digitalisering van de verslagen die de Justitiehuizen opstellen.

Hoe werkt I+ Belgium?

Wanneer iemand onder voorwaarden wordt vrijgelaten voert het parket, de onderzoeksrechter of de gevangenis de voorwaarden waar die persoon zich aan moet houden, in het systeem I+ Belgium in. De betrokken politiezone en het justitiehuis dat belast is met de controle en begeleiding van de voorwaarden, wordt daarvan automatisch op de hoogte gebracht. De politiezone kan daarna meteen de toezichtsprocedure opstarten. Wanneer zij vaststelt dat de vrijgelaten persoon de voorwaarden van zijn vrijlating schendt of een nieuw misdrijf pleegt, kan zij dat invoeren in I+ Belgium. Daardoor wordt het parket of de onderzoeksrechter, en eventueel ook het justitiehuis, daar automatisch van verwittigd. Zo kunnen zij de feiten meteen bespreken met de op te volgen persoon.

ANG automatisch gevoed

Op basis van de input via I+ Belgium wordt de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de geïntegreerde politie automatisch aangevuld. De federale politie hoeft de ANG niet meer manueel te voeden. Zo komen alle mogelijke voorwaarden automatisch in de databank terecht in alle fases van de strafprocedure, dus zowel tijdens het strafonderzoek als tijdens de strafuitvoering. De voorwaarden worden bepaald door het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters, de vonnisrechters, de strafuitvoeringsrechtbanken, de probatiecommissies en de gevangenissen.

Betere controle penitentiaire verloven

Dankzij I+ Belgium kunnen de politiediensten de penitentiaire verloven en uitgaansvergunningen van het gevangeniswezen beter controleren. Tot nog toe was dat vaak erg moeilijk, een gevolg van de korte duur van die modaliteiten en van de trage doorstroming van informatie via de beschikbare communicatiekanalen. Er bestonden wel al prioritaire informatiekanalen voor gevoelige categorieën van gedetineerden, bijvoorbeeld in geval van radicalisme.