Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Grondwettelijk Hof: ‘Verlenging van verjaringstermijn verkeersovertreding met terugwerkende kracht schendt Grondwet’

Nieuws - 08/04/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Via de ‘Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid’ werd de verjaringstermijn van een gewone verkeersovertreding verlengd van 1 naar 2 jaar. Op zich geen probleem voor het Grondwettelijk Hof, ware het niet dat de wetgever de verlenging van deze verjaringstermijn met terugwerkende kracht heeft ingevoerd. Daardoor herleeft de strafvordering van bepaalde feiten die normaal gezien verjaard zouden zijn. Dit vormt een onredelijke inbreuk op de rechtszekerheid die de verjaringstermijn waarborgt, aldus het Hof. De bepaling schendt daardoor de Grondwet.
De terugwerkende kracht van de verlengde verjaringstermijn stelt problemen voor feiten die zouden verjaren tussen 15 februari 2018 (de retroactieve inwerkingtreding van de wijzigingswet) en 15 maart 2018 (de publicatiedatum van de wijzigingswet). Stel bijvoorbeeld dat de strafvordering volgens de oude regels zou verjaren op 8 maart 2018 (dus net vóór publicatie van de wijzigingswet), dan wordt dat plots 8 maart 2019 als gevolg van de retroactieve inwerkingtreding van de wijzigingswet op 15 februari 2018. De strafvordering herleeft dus. De betrokkene kan toch nog vervolgd of berecht worden nadat hij er eigenlijk al van uit ging dat de verjaringstermijn verstreken was.
Afbreuk aan rechtszekerheid
Dat de wetgever de verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering doet ingaan met terugwerkende kracht, doet volgens het Grondwettelijk Hof dan ook, zonder redelijke verantwoording, afbreuk aan de waarborg van rechtszekerheid die met de verjaring wordt beoogd.
Of zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het verwoordt: “Verjaringstermijnen hebben verschillende doeleinden, waaronder het waarborgen van de rechtszekerheid door een termijn voor de rechtsvorderingen vast te stellen en het verhinderen van een aantasting van de rechten van de verdediging waaraan afbreuk zou kunnen worden gedaan indien de rechtbanken zich zouden moeten uitspreken over de gegrondheid van bewijselementen die onvolledig zouden zijn wegens de verstreken tijd.”
In lijn met rechtspraak Hof van Cassatie
Arrest nr. 54/2019 van het Grondwettelijk Hof ligt in de lijn met een eerdere uitspraak van het Hof van Cassatie. Dat oordeelde in zijn arrest 165/2015 dat ”het feit dat een misdrijf dat reeds strafbaar was op het ogenblik dat het werd begaan, nog met dezelfde straffen zou kunnen worden gestraft na het verstrijken van de verwachte termijn van verjaring, voor een niet te verantwoorden onzekerheid zorgt”.

Bron:  GwH 4 april 2019, nr. 54/2019.

Extra informatie: Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, BS 15 maart 2018.