Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Attesten voor uitstel terugkommoment Vlaamse rijopleiding B klaar voor gebruik

Nieuws - 01/03/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie om medische redenen niet tijdig kan deelnemen aan het terugkommoment binnen de Vlaamse rijopleiding B, kan uitstel krijgen. Dat geldt ook voor chauffeurs die om beroeps-, studie- of dienstredenen in het buitenland verblijven of die naar aanleiding van een rechterlijke maatregel gedetineerd zijn. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan het uitstel echter alleen toekennen wanneer de chauffeurs een officieel attest binnenbrengen dat werd ondertekend door hun behandelend arts, de detentie-inrichting, hun werkgever of de directie van hun opleidingsinstelling. Alleen de attesten waarvan het model werd opgesteld door de Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, zijn toegelaten. De modellen zijn alvast in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Dat is in principe ruim op tijd voor het toekennen van de eerste eventuele uitstellen. Vermits chauffeurs de opleiding moeten volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van hun rijbewijs en het terugkommoment pas sinds 1 januari 2019 verplicht is, zullen de eerste uitstellen normaalgezien pas gelden vanaf juni 2019. Weet echter dat het terugkommoment in de praktijk pas sinds februari 2019 kan worden ingepland bij een erkende aanbieder. Herinner daarnaast ook dat er voor een heel beperkte groep chauffeurs een uitzondering bestaat op de timing voor het volgen van de opleiding. De zogenaamde ‘eerste lichting’ (rijbewijs omgewisseld na 1 oktober 2017, maar rijbewijs behaald voor 1 juli 2018) moet het terugkommoment volgen tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019. En wie tot deze groep behoort, kan uiteraard ook uitstel vragen.
Het besluit bevat meer concreet het model van
het attest van uitstel van het terugkommoment om medische redenen (bijlage 1);
het attest van uitstel van het terugkommoment vanwege vrijheidsbeneming (bijlage 2);
het attest van uitstel van het terugkommoment vanwege beroep of dienst in het buitenland (bijlage 3);
het attest van uitstel van het terugkommoment vanwege studie in het buitenland (bijlage 4)
Herinner dat aanmelden voor de opleiding ten vroegste kan 6 maanden nadat men rijbewijs B heeft behaald. De opleiding moet echter voltooid zijn uiterlijk 9 maanden nadat men het rijbewijs heeft behaald. Wie deze termijn niet respecteert, zal naast de 100 euro opleidingskosten een toeslag van 50 euro moeten betalen.
Tenzij de chauffeur dus om één van bovenstaande redenen uitstel heeft gekregen. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal bepalen wanneer de betrokkene dan wel zijn terugkommoment moet volgen. Die datum is afhankelijk van de gegevens op het ingediende attest. De attesten moeten immers duidelijk de datum vermelden ‘vanaf wanneer de onmogelijkheid van het volgen van het terugkommoment start en de datum wanneer deze onmogelijkheid ophoudt’. De datum die de toezichthouder oplegt ligt ergens tussen de datum waarop de onmogelijkheid ophoudt en 3 maanden nadien.
In werking: retroactief op 1 januari 2019.

Bron:  Ministerieel besluit van 21 december 2018 tot vaststelling van de modellen van attesten, vermeld in artikel 6, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 27 februari 2019.

Extra informatie:
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 14 november 2018.
Decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 28 maart 2018.