Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Officiële politionele waarschuwing en andere nieuwigheden uit hervormde Voetbalwet toegelicht in omzendbrief

Nieuws - 07/02/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 1 juni 2018 is de hervormde Voetbalwet in werking getreden. Met ruimere bevoegdheden voor stewards en meer bestraffingsmogelijkheden voor de Voetbalcel, maar ook met tal van nieuwigheden voor onze politiediensten. Zo werd gesleuteld aan de communicatie en samenwerking met de organisatoren en veiligheidsverantwoordelijke(n) van voetbalwedstrijden en gelden strengere controle- en handhavingsregels. Daarin is de ‘officiële politionele waarschuwing’ van onmiskenbaar belang. Politiemensen kunnen voetbalsupporters die het té bont maken, maar die geen zware inbreuk begaan op de Voetbalwet, voortaan een officiële waarschuwing geven. Een krachtig signaal om te vermijden dat situaties volledig uit de hand lopen. En een stok achter de deur voor daden die anders niet zouden bestraft worden. Een uniforme toepassing van de nieuwe regels is cruciaal om willekeur en onzekerheid te vermijden. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem geeft daarom toelichting in een omzendbrief.
Hij herhaalt dat de politiediensten een officiële waarschuwing kunnen opleggen voor feiten uit artikel 20 tot 23ter van de Voetbalwet. Bijvoorbeeld ten aanzien van supporters die in het voetbalstadium gooien met voorwerpen (bier) of de omheining beklimmen.
Key in het hele systeem is het feit dat de officiële waarschuwing altijd wordt neergeschreven, met duidelijke vermelding van de feiten die de betrokkene ten laste worden gelegd. Het is dus niet meer de bedoeling dat de politie nog officieuze, mondelinge waarschuwingen geeft wanneer ze ontoelaatbaar supportersgedrag vaststellen.
Een overtreder oneindig veel onofficiële waarschuwingen geven, mag echter niet. Er is afgesproken dat iedereen slechts één waarschuwing kan krijgen, ongeacht de politiezone waarin men die oploopt. Die regel staat niet in de wet, maar minister De Crem dringt er op aan dat de politie deze afspraak naleeft. Wanneer de politie andere principes zou hanteren, kan dit aanleiding geven tot territoriaal ongelijke behandelingen en rechtsonzekerheid.
Iedere officiële waarschuwing moet daarom meteen worden geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) (via de tool BePad). Op die manier kan op ieder ogenblik, eenvoudig worden nagegaan of er al dan niet al een waarschuwing werd uit geschreven.
De Voetbalcel zal trouwens nauw toekijken op de politie. De cel moet er immers over waken dat bestraffingen voor dezelfde feiten in de verschillende politiezones tot dezelfde straf leiden. Als er wordt vastgesteld dat er een zone systematisch weigert om waarschuwingen uit te schrijven voor lichte vergrijpen, dan kan de Voetbalcel op die manier de straf bijstellen door zelf een waarschuwing te geven.
Niet alleen de officiële politionele waarschuwing wordt verduidelijkt in de omzendbrief. Minister de Crem stipt ook de belangrijkste elementen van de andere nieuwigheden uit de hervormde Voetbalwet aan. Voor bijkomende info kan men terecht bij de Voetbalcel.

Bron:  Omzendbrief van 18 januari 2019 aangaande de toepassing van wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018, BS 5 februari 2019.

Extra informatie: Wet van 3 juni 2018 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, BS 18 juni 2018.