Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Legitimatiekaarten voor openbaar ministerie

Nieuws - 06/02/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


De magistraten van het openbaar ministerie krijgen een legitimatiekaart. Ook de gerechtelijke attachés, de gerechtelijke stagiairs en het gerechtspersoneel krijgen er een, net als het personeel van de steundienst van het openbaar ministerie en van het COIV, het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. Met de legitimatiekaart kan de titularis makkelijk zijn identiteit en hoedanigheid aantonen.

Voor magistraten en sommige gerechtelijke attachés en gerechtelijke stagiairs bij het openbaar ministerie heeft ze nog een ander doel. Op hun kaart staat – op de achterzijde – duidelijk vermeld dat zij de bijstand van de politiediensten kunnen vorderen om hun ambt uit te oefenen en om de toegang tot alle openbare plaatsen te vergemakkelijken.
Het exemplaar van de magistraten ziet er als volgt uit:
De legitimatiekaarten voor de magistraten, de gerechtelijke stagiairs en de gerechtelijke attachés worden afgeleverd door hun korpschef; die van het gerechtspersoneel door de voorzitter van het directiecomité van de entiteit van het OM waartoe ze behoren. De personeelsleden van de steundienst en van het COIV krijgen hun kaart van hun directeur.
Beschadigde of gedateerde kaarten (bv. bij een niet meer gelijkende foto) moeten voor vervanging ingeleverd worden bij de uitreikende instantie. De kaart moet ook ingeleverd worden wanneer de houder zijn ambt definitief niet meer uitoefent. Inlevering is een opdracht van de functionele chef. Bij een onderbreking - bijvoorbeeld in geval van schorsing of bij een andere onderbreking van meer dan twee maanden - trekt de functionele chef de kaart in. Hij levert ze niet in, maar houdt ze zelf bij. De titularis krijgt ze dan terug van zodra hij zijn ambt opnieuw uitoefent.
De kaarthouder meldt verlies, diefstal of vernietiging van de kaart onmiddellijk aan de functionele chef. Verlies en diefstal moeten politioneel geseind worden.
Het nieuwe KB van 2 december 2018 treedt in werking op 15 februari 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 2 december 2018 tot vaststelling van de legitimatiekaarten van de magistraten van het openbaar ministerie, de gerechtelijke attachés, de gerechtelijke stagiairs en de leden van het gerechtspersoneel van het openbaar ministerie, BS 5 februari 2019

Extra informatie: Gerechtelijk Wetboek (art. 352ter)