Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Kader voor overstap luchthaveninspecteurs Brussels Airport Company naar ‘Directie Beveiliging’ federale politie

Nieuws - 10/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie bestaat voor een deel uit personeel van Brussels Airport Company (BAC). De federale regering verduidelijkt hoe de luchthaveninspecteurs zich precies kandidaat kunnen stellen voor overplaatsing naar het kader van de beveiligingsassistenten van politie en de manier waarop de selectieprocedure verloopt.
Die omvat meerdere belangrijke spelers. Met als eerste de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bepaalt hoeveel vacante betrekkingen er worden opengesteld. Vervolgens is het de beurt aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de informatie van de federale politie (DGR) om de uiterste indieningstermijn van de kandidaturen (minstens één maand) vast te leggen. Daarna is Brussels Airport Company zelf aan zet. BAC organiseert de oproep tot kandidaatstelling. Voor de selectieprocedure zelf, wordt teruggegrepen naar de RPPol.
Geselecteerde kandidaten worden benoemd tot statutair personeelslid van de federale politie, in de graad van beveiligingsassistent van politie. Ze zijn verplicht om de basisopleiding beveiligingsassistent te volgen, met uitzodering van de module die betrekking heeft op de rol en de opdrachten van de beveiligingsassistent in het kader van de beveiliging en bescherming van luchthaveninfrastructuren. Eens geslaagd, mogen ze hun nieuwe functie opnemen.
In werking: 21 december 2018 (zowel het KB van 7 december 2018 als artikel 8 van de wet van 12 november 2017)

Bron:  Koninklijk besluit van 7 december 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de naamloze vennootschap "Brussels Airport Company" belast met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie naar het kader van de beveiligingsassistenten van politie van de federale politie, BS 21 december 2018.

Extra informatie: Wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie, BS 27 november 2017.