Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Subsidies vanuit Vlaams Verkeersveiligheidsfonds op komst voor kleine ingrepen rond scholen

Nieuws - 10/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Gemeenten in Vlaanderen die investeren in kleine projecten om de verkeersveiligheid aan scholen te verbeteren, kunnen daar binnenkort extra subsidies voor krijgen, tot 25.000 euro per dossier. Binnen het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds zal jaarlijks minstens 10 miljoen euro worden voorbehouden. Via het Vlaams Programmadecreet wordt alvast de vereiste juridische basis gecreëerd voor de subsidiering. Verdere details volgen later in een uitvoeringsbesluit.

Het is wel al duidelijk dat alleen kleine aanpassingen aan gemeente- of gewestwegen of kleinere structurele ingrepen aan de omliggende terreinen van de scholen die snel kunnen worden uitgevoerd, in aanmerking komen. Ingrepen die onder de GBC- (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en RMC-procedure (Regionale Mobiliteitscommissie) vallen, behoren niet tot het toepassingsgebied.

Alleen de uitvoering van de maatregelen en acties die beschreven zijn in het projectdossier, worden gesubsidieerd. De voorbereidende werkzaamheden, zoals de opmaak van het projectdossier en eventuele bijkomende studies, onderzoeken of analyses komen niet in aanmerking voor een subsidie.

De gemeenten zullen de regierol moeten opnemen, zowel voor de indiening van een subsidiedossier als voor de uitvoering van de kleine ingrepen.

In werking:
• 1 januari 2019
• Vlaams gewest

Bron: Decreet van 21 december 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019, BS 28 december 2018 (art. 13 en 70 PD 2019).

Zie ook: Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, BS 15 juli 2015.