Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Binnenkort onmiddellijke inning mogelijk voor lichte inbreuken op Vlaamse taxiregels

Nieuws - 09/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De politie zal binnenkort een onmiddellijke inning kunnen voorstellen bij kleine inbreuken op de Vlaamse regelgeving ‘voor individueel bezoldigd personenvervoer’, het zogenaamde taxireglement. Nu kan dat niet en glippen heel wat overtreders door de mazen van het net. Door een gebrek aan mensen en middelen bij parketten en strafrechtbanken blijven heel wat inbreuken immers onbestraft.

De maatregel maakt deel uit van een verregaande hervorming van de taxiregelgeving waar het Vlaams Parlement zich momenteel over buigt. De decreetgever wil de taxi als meer aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart zetten. Daarom worden in de eerste plaats de vergunningsvoorwaarden versoepeld: exploitanten zullen in de toekomst nog maar één enkele vergunning nodig hebben om hun voertuig in te zetten als straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of openbaarvervoertaxi. Daarnaast wordt de organisatie van de taxidiensten bijgestuurd. Er wordt uitgegaan van een vrije prijszetting met mogelijkheid voor de Vlaamse regering om minimum- en maximumtarieven in te stellen en er wordt afgestapt van de maximumnorm van één voertuig per 1.000 inwoners.

Maar er wordt dus ook extra ingezet op controle en handhaving. Onder meer door de politie de mogelijkheid te geven om bepaalde kleine inbreuken te sanctioneren via onmiddellijke inning. Om welke overtredingen het precies gaat, wordt pas later duidelijk. Het staat wel al vast dat zware inbreuken, zoals het rijden zonder vergunning, niet in aanmerking komen voor onmiddellijke inning.

Bijkomende nieuwigheid in de procedure is trouwens dat de politie de voertuigen van overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land die niet (willen) ingaan op het voorstel van onmiddellijke inning, tot 96 uur lang aan de kant kan houden. Wordt na deze periode nog niet betaald, dan kunnen de voertuigen in beslag worden genomen.

De Vlaamse decreetgever wil dat in de toekomst maximaal gebruik wordt gemaakt van het systeem van onmiddellijke inning. Hij geeft de Vlaamse regering daarom de mogelijkheid om ook ‘andere personen’ aan te duiden voor handhaving en controle. Naast het uitschrijven van onmiddellijke inningen zullen deze mensen ook bevelen kunnen geven aan bestuurders, personen kunnen ondervragen, documenten kunnen inkijken en vergunningen kunnen inhouden.

Bron: Ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, Parl. Vl. nr. 1780/1.