Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Bestuurder draait bij wegcontrole in Vlaanderen ook op voor niet-betaalde verkeersbelasting van gezinslid

Nieuws - 07/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie met het voertuig van een gezinslid op pad gaat waarvoor geen verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, eurovignet of kilometerheffing is betaald, past maar beter op. Voortaan zal je bij een wegcontrole al de verschuldigde kosten (samen met de interesten én de boete) meteen moeten betalen. Meer zelfs: ook de niet-betaalde verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, eurovignet of kilometerheffing van andere voertuigen van het betrokken gezinslid (echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of kind) die houder is van de kentekenplaat van het voertuig dat wordt gecontroleerd, moeten meteen worden afgelost.
De Vlaamse decreetgever sluit daarmee een achterpoortje in de regelgeving. De praktijk heeft uitgewezen dat voertuigbezitters die hun verkeersbelasting niet betalen, steeds vaker het voertuig inschrijven op naam van een ander familielid. Zelfs op naam van hun kinderen. Begin 2018 stonden er bijvoorbeeld 427 voertuigen in het Vlaams gewest op naam van een minderjarige. Het jongste kind was slechts 8 jaar en had 3 voertuigen ingeschreven op zijn naam.
De huidige tekst van de Vlaamse Codex Fiscaliteit schiet echter te kort door louter te stellen dat ‘wanneer bij een wegcontrole de niet-betaling van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling, het eurovignet of de kilometerheffing wordt vastgesteld, de bestuurder van het voertuig dat aan een van die belastingen onderhevig is, de niet-betaalde belasting en de boete samen met de interesten en kosten op het ogenblik van de vaststelling van de overtreding moet betalen’. De Vlaamse decreetgever voegt er daarom aan toe dat ‘als het gecontroleerde voertuig ingeschreven staat op naam van de bestuurder of op naam van zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of kind, de bestuurder àlle openstaande belastingen en toebehoren m.b.t. de verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, het eurovignet of de administratieve boetes kilometerheffing die de houder van de nummerplaat verschuldigd is op het ogenblik van de overtreding onmiddellijk moet betalen’.
Merk trouwens op dat ook de administratieve geldboeten kilometerheffing worden meegenomen in de bepaling. Bestuurders die met hun eigen voertuig worden tegengehouden, zullen dus ook die niet-betaalde geldboeten meteen moeten aflossen.
In werking: 7 januari 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28 december 2018. (art. 49 DB Fiscaal)

Extra informatie: Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (art. 3.13.2.0.4)