Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Alle deelstaten klaar met instemmingsakten ‘Samenwerkingsakkoord Kinderbijslag politie’

Nieuws - 04/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Na de Vlaamse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en het Waals gewest heeft nu ook de Verenigde Vergadering van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad ingestemd met het ‘Samenwerkingsakkoord Kinderbijslag voor het personeel van de politie’ van 31 juli 2017. De instemmingsronde is daarmee afgewerkt. Een formele vereiste voor de toepassing van de gemaakte afspraken over het nieuwe betaalsysteem.
Geen apart systeem meer
Tot augustus 2017 ontving het personeel van de politie de kinderbijslag telkens ‘op het einde van de maand’ waarop de kinderbijslag betrekking had. Ruim een week vroeger dan werknemers en zelfstandigen (algemeen stelsel AKBW) die pas op de ‘8ste van de volgende maand’ uitbetaald worden.
‘Een onlogisch en verwarrend systeem’, klonk het. Er werd dan ook beslist om de systemen gelijk te trekken: ook de politie zou de kinderbijslag pas op de 8ste van de volgende maand ontvangen. Om echter te vermijden dat gezinnen door die nieuwe betaaldatum in moeilijkheden zouden komen, werd gekozen voor een ‘gefaseerde invoering’. Gedurende de laatste 5 maanden van 2017 werd telkens 2 dagen opgeschoven, om uiteindelijk vanaf 2018 het nieuwe systeem toe te passen.
Samenwerkingsakkoord tussen deelentiteiten
De maatregel doorvoeren was echter niet zo eenvoudig. Met de Zesde Staatshervorming is de bevoegdheid ‘gezinsbijslagen’ doorgesluisd naar de regio’s. Maar zolang de regio’s die bevoegdheid niet definitief en volledig hebben overgenomen, is voor iedere essentiële wijziging aan de materie een samenwerkingsakkoord nodig tussen de bevoegde deelentiteiten.
En dus ook voor de gelijktrekking van de uitbetalingsdata voor de kinderbijslag aan de politie en het door de Staat bezoldigde personeel. Op 31 juli 2017 werd het Samenwerkingsakkoord hierover door alle deelentiteiten in kwestie (Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel en Duitstalige Gemeenschap) ondertekend. Maar daar stopt het niet. Iedere deelentiteit moet ook nog eens formeel instemmen met de tekst van het akkoord. Ruim een jaar na ondertekening zijn alle instemmingakten in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Bron:  Ordonnantie van 15 november 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, BS 28 december 2018.

Extra informatie:
- Decreet van 27 april 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, BS 8 mei 2018 (Instemmingsakte Vlaamse gemeenschap).
- Decreet van 25 juni 2018 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, BS 13 september 2018 (Instemmingsakte Duitstalige gemeenschap).
- Decreet van 6 september 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, BS 26 september 2018 (Instemmingsakte Waals gewest).