Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Federale dotaties voor lokale politie opnieuw licht gestegen

Nieuws - 03/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale dotaties voor de lokale politiezones zitten al een paar jaar in stijgende lijn. En dat is voor 2018 niet anders. Zowel de basistoelage als de Salduz-toelage, de sociale toelage en de bijkomende financiële tegemoetkoming voor de aanpak van specifieke problemen zijn opgetrokken. De toelage handhaving openbare orde blijft op het niveau van 2017.
In november kregen de zones via Omzendbrief PLP 57 al tekst en uitleg over hoe ze de toelagen moeten inschrijven in hun begroting.
Federale basistoelage
De federale basistoelage voor 2018 wordt geraamd op 696.623.015,60 euro. Ruim 15 miljoen euro meer dan in 2017 toen 681.085.153,95 euro werd uitbetaald.
Maar zoals dat de voorbije jaren ook het geval was, wordt in het KB alleen het ‘theoretische’ bedrag meegegeven. Het definitieve bedrag zal pas later door de minister van Binnenlandse Zaken worden bevestigd. Het geraamde bedrag moet immers nog worden aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex vastgelegd in december 2018. Dat cijfer was nog niet bekend bij het opstellen van het KB.
Herinner dat de zones gedurende het jaar 2018 maandelijks een voorschot hebben gekregen op de basistoelage voor 2018. In totaal werd 98% van de toelage uitbetaald. De overige 2% werd ingehouden als reserve, een marge om correcties op uit te voeren conform de reële evolutie van de gezondheidsindex.
Toelage voor handhaving openbare orde
De toelage voor de uitrusting ‘handhaving openbare orde’ van de lokale politie bedraagt in 2018 424.823,80 euro. Voor het jaar 2017 werd precies evenveel uitgekeerd. De toelage wordt net zoals vorig jaar in één keer uitbetaald aan de gemeenten en de meergemeentenpolitiezones.
Al is er wel een nieuwigheid op til. Op 1 januari 2018 trad immers de ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 (solidariteitsmechanisme tussen politiezones) in werking. Deze richtlijn maakt, naargelang de aard van de opdrachten waarvoor de zones versterking (kunnen) bieden, een onderscheid tussen politiezones van de categorie Hycap A en HyCap B. Volgens de richtlijn zal de toelage handhaving openbare orde alleen nog worden toegekend ter ondersteuning van de politiezones HyCap B. Deze zones moeten het personeel immers specifieke individuele en collectieve uitrusting ter beschikking stellen. Politiezones HyCap A kunnen er voor kiezen om, via een associatie of structureel samenwerkingsverband, ingedeelde te worden in categorie B. Om de zones genoeg tijd te geven om dit te organiseren wordt 2018 gezien als een overgangsjaar waarbij de tot nu toe gehanteerde verdeling onder de politiezones dat jaar nog behouden blijft.
Bijkomende financiële tegemoetkoming
De zogenaamde ‘bijkomende financiële tegemoetkoming’ – dat zijn de federale middelen voor de aanpak van specifieke problemen – wordt met ruim een miljoen euro opgetrokken. Van 53.410.241,23 euro voor 2017 naar 54.211.394,76 euro voor 2018.
Van dat bedrag gaat 49.307.026,79 euro naar de gemeenten en meergemeentepolitiezones. De overige 4.904.367,97 euro wordt verdeeld op basis van politiecontracten. De minister van Binnenlandse Zaken kan die politiecontracten afsluiten met de gemeente of de meergemeentenpolitiezone om bijzondere probleemsituaties aan te pakken. Daarbij gelden maximumbedragen per politiezone.
Toelage Salduz
Net als de federale basistoelage en de bijkomende financiële tegemoetkoming stijgt ook de Salduz-toelage, de federale tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de toepassing van de Salduz-wetgeving. Al is de stijging met 0,03 eurocent wel erg miniem. Voor het jaar 2018 wordt 2.074.099,86 euro vrijgemaakt.
Het bedrag wordt verdeeld op basis van het reële aantal Salduz-interventies van categorie III of IV. De gebruikte cijfergegevens voor de verdeling zijn gebaseerd op de registratie en extractie van de verschillende SALDUZ-variabelen in het ISLP-registratiesysteem van de lokale politie - voor het jaar 2017 (januari t.e.m. december).
Federale sociale toelage
De gemeenten en meergemeentenpolitiezones krijgen ook voor 2018 een federale sociale toelage om een stuk van de kosten te compenseren van de bijdragen die ze aan de RSZ verschuldigd zijn. Het bedrag wordt rechtstreeks aan de RSZ zelf gestort. Die past op zijn beurt de bedragen aan die de zones nog moeten betalen.
De federale sociale toelage voor 2018 bedraagt in totaal 154.646.939,65 euro. Iets meer dan in 2017 toen 152.360.978,95 euro werd vrijgemaakt.
Indexering basistoelage 2017
Nog dit: de gemeenten en meergemeentepolitiezones kunnen voor het jaar 2018 ook nog rekenen op een bijkomende financiële tegemoetkoming voor een totaal van 9.318.328,21 euro. Het gaat om een indexatie van de federale basistoelage van het jaar 2017.
In werking: retroactief, op 1 januari 2018.

Bronnen: 
-Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018, BS 31 december 2018.
-Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2019, BS 31 december 2018.
-Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2018, BS 31 december 2018.
-Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017, BS 31 december 2018.
-Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018, BS 31 december 2018.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2016, BS 27 december 2017.
Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2017, BS 27 december 2017.
Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2017, BS 27 december 2017.
Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2017, BS 27 december 2017.
Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018, BS 27 december 2017.