Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Oldtimers voortaan ook in Brussels gewest naar periodieke keuring

Nieuws - 06/12/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Een half jaar na Vlaanderen, stuurt ook het Brussels gewest oldtimers naar de periodieke keuring. Voor oldtimers van 25 tot 30 jaar geldt de normale periodiciteit (bv. jaarlijks voor personenwagens). Oldtimers van 30 tot en met 50 jaar moeten iedere 2 jaar worden voorgereden en oldtimers ouder dan 50 jaar worden vijfjaarlijks op de technische keuring verwacht. Keuring bij inschrijving volstaat dus niet meer. Voor reeds ingeschreven oldtimers geldt een overgangsperiode. De eerste periodieke oldtimerkeuring verloopt gefaseerd, gespreid over 2019 en 2020.
Tijd om de nieuwe regels te laten bezinken is er niet. Het besluit is pas op 4 december in het Belgisch Staatsblad verschenen, maar de maatregel is van kracht sinds 1 december.
Verplichte periodieke keuring oldtimer
Oldtimers zijn voertuigen die meer dan 25 jaar in het verkeer zijn gesteld en (her)ingeschreven onder een O-kentekenplaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met O-vignet.
Inschrijving als oldtimer kan pas na een specifieke technische keuring. Dat is al jaren zo en verandert niet. De Brusselse regering wil echter nauwer toekijken op de veiligheid van deze voertuigen via regelmatige, uitgebreide technische controles. Ze voert daarom een verplichte periodieke controle in voor oldtimers.
Vrijstellingen
De periodieke keuring is verplicht voor àlle oldtimers, behalve ‘voertuigen voor traag vervoer’ en ‘voertuigen uitgerust met rupsbanden’. Volgens het KB van 15 maart 1968 met de technische voertuigeisen omvat ‘een voertuig voor traag vervoer’
‘ieder motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/h kan bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer; en
elke aanhangwagen die uitsluitend door dergelijke voertuigen wordt getrokken’.
Zo vallen dus bijvoorbeeld land- en bosbouwtrekkers op wielen die ontworpen werden voor een snelheid gelijk of lager dan 40 km/u (categorie Ta) én ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, buiten het toepassingsgebied. Net zoals landbouw- en bosbouwtrekkers op rupsbanden (categorie C) en landbouw- en bosbouwaanhangwagens (categorie R).
Frequentie
De frequentie van de controles varieert naargelang de leeftijd van het voertuig. Met als algemene regel: hoe ouder het voertuig, hoe minder vaak het wordt gecontroleerd.
Concreet
oldtimers vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: normale periodiciteit (bv. jaarlijks voor personenwagens);
oldtimers vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: vóór de inverkeerstelling en nadien iedere 2 jaar;
oldtimers vanaf 51 jaar: vóór de inverkeerstelling en nadien iedere 5 jaar.
Vanaf wanneer?
De maatregel geldt sinds 1 december 2018. Met volgende bemerkingen:
oldtimers tussen 25 en 30 jaar worden vóór de dag in 2019 waarop ze respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld aangeboden voor periodieke keuring. Dit betekent dat voertuigen met een eerste inschrijving tussen 1 januari 1990 en 31 december 1993, in 2019 voor de eerste keer aangeboden moeten worden voor de periodieke oldtimerkeuring;
oldtimers die minstens 30 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld worden vóór de dag in 2020 waarop ze 30 jaar of meer geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring. Voertuigen die ingeschreven zijn vóór 1 januari 1990, zullen dus in 2020 aangeboden moeten worden voor de periodieke oldtimerkeuring.

Hierbij geldt dat de voertuigen worden geacht in het verkeer te zijn gesteld ‘op de datum van eerste inschrijving in België of in het buitenland’ of ‘op de vermoedelijke datum van eerste ingebruikname in gevallen waarin deze verschilt van de datum van eerste inschrijving’.
Ook Vlaanderen en Wallonië
De Vlaamse regering voerde eerder dit jaar een gelijkaardige wijziging door via het besluit van 27 april 2018. Het Waals gewest volgde niet veel later met een besluit van 17 mei 2018. Periodieke keuring van oldtimers is in beide gewesten verplicht sinds 20 mei 2018. 

Bron:  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheids-toebehoren moeten voldoen, BS 4 december 2018.

Extra informatie:
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring, BS 17 mei 2018.
Besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 12 juni 2018.