Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Hervorming Eurojust met oog op meer efficiëntie

Nieuws - 28/11/2018
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Eurojust, het Europees agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken, wordt hervormd. Werking en structuur worden aangepakt zodat het agentschap efficiënter wordt. De transparantie en het democratisch toezicht worden opgedreven.
Er komt een duidelijk onderscheid tussen de operationele taken en de beheerstaken van het college van nationale leden. De administratieve werklast wordt voor de nationale leden tot een minimum beperkt zodat zij zich volledig kunnen concentreren op de operationele taken. Eurojust krijgt een raad van bestuur. Die staat het college bij in zijn beheerstaken en zorgt voor een snelle besluitvorming over strategische en niet-operationele kwesties. De Europese Commissie is vertegenwoordigd in het college wanneer het zijn beheerstaken uitoefent. Ook in de raad van bestuur zit een commissievertegenwoordiger.
Het statuut en de taken van de administratief directeur worden aangepast.
Er zijn nieuwe regels rond de jaarlijkse en meerjarige programmering. En om het democratisch toezicht en de transparantie te vergroten, komt er een gezamenlijke evaluatie van de activiteiten van Eurojust door het Europees parlement en de nationale parlementen.
Tot slot wijzen we er nog op dat binnen Eurojust ook nieuwe gegevensbeschermingsvoorschriften gelden.
De nieuwe Verordening is van toepassing vanaf 12 december 2019.

Bron:  Verordening (EU) nr. 2018/1727 van 14 november 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad, Pb L 295, 21 november 2018