Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Voorlopig rijbewijs vervallen? Vanaf februari 2019 meteen een nieuw na 6 uur rijles

Nieuws - 19/10/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen), kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Nu moet men daar 3 jaar voor wachten. Die periode werd destijds als ‘straftijd’ ingevoerd. Maar het zijn wel heel wat jaren waarin men niet achter het stuur mag kruipen en dus heel wat vaardigheden kan verliezen.
6 uur rijles in een rijschool
De regering voert daarom een alternatief systeem in waarin de wachttijd niet geldt. Maar wie na verval van zijn voorlopig rijbewijs meteen een nieuw wil aanvragen, moet wel aan een bijkomende voorwaarde voldoen. Aanvragen kan pas nadat men 6 uur rijles heeft gevolgd in een rijschool én men dit kan bewijzen via een getuigschrift.
12 maanden geldig
Maar daar stopt het niet. Het voorlopig rijbewijs dat in deze gevallen wordt uitgereikt, zal ook minder lang gelden dan de normale duur van 18 of 36 maanden. Het heeft slechts een geldigheidsduur van 12 maanden. Men kan dus in principe een extra jaar oefenen vooraleer men het praktische examen gaat afleggen.
Slechts 1 keer aanvragen
Een voorlopig rijbewijs aanvragen op basis van deze regeling kan maar 1 keer. Bovendien moet men die ene kans benutten in de 3 jaren die volgen op de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs verstreken is. De regering wil uiteraard vermijden dat men altijd blijft autorijden met een voorlopig rijbewijs door het telkens te verlengen.
Het nieuwe systeem zorgt eigenlijk voor een overbrugging en extra kans tijdens de zogenaamde wachtperiode van 3 jaar. Een keer de wachtperiode verstreken is, valt men gewoon terug op het reeds bestaande systeem. Wie 3 jaar heeft gewacht, kan een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met een normale geldigheidsduur. Niet vergeten dat wiens voorlopig rijbewijs is vervallen, geen nieuw voorlopig rijbewijs moet aanvragen. Hij of zij kan er ook voor kiezen om 6 uur rijles te volgen in een rijschool en daarna meteen het praktische rijexamen af te leggen.
Model nieuw voorlopig rijbewijs
Het nieuwe voorlopige rijbewijs zal verspreid worden onder de naam ‘voorlopig rijbewijs model 12’ en ziet er zo uit:
Het nieuwe model krijgt een plekje in het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.
Bestaande modellen aangepast
Tot slot worden de bestaande modellen van de voorlopige rijbewijzen aangepast. Op model 3 (geldig voor o.a. motorfietsen, vrachtwagens en bussen) staat voortaan bijvoorbeeld uitdrukkelijk de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig wordt verklaard, de datum waarop de houder geslaagd is voor het theoretisch examen en het gewest waar dit theoretisch examen heeft plaatsgevonden. De achterkant van het model in het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs wordt vervangen door:
Ook op de achterkant van model 36 (voertuigen categorie B) staat nu uitdrukkelijk de datum waarop de houder geslaagd is voor het theoretisch examen en het gewest waar dit theoretisch examen heeft plaatsgevonden. Nieuwe versie van de achterkant in het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B:
Dezelfde wijziging wordt doorgevoerd voor het voorlopig rijbewijs model 18 (voertuigen categorie B) in het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Bron:  Koninklijk besluit van 5 september 2018 tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs, BS 12 oktober 2018.