Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

1.468 bewakingsagenten mogen wapen dragen

Nieuws - 08/05/2018
-
Auteur 
Tom Depla


Bewakingsactiviteiten worden in principe ongewapend uitgeoefend. Maar voor bepaalde risicovolle bewakingsopdrachten kan de minister van Binnenlandse Zaken een ‘bijzondere toestemming’ geven om een wapen te dragen. Op dit moment hebben 1.468 van de in totaal 18.885 bewakingsagenten een geldige wapendrachtvergunning, zo blijkt uit het antwoord van minister Jan Jambon op een parlementaire vraag.

In artikel 92 van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt bepaald dat bewakingsactiviteiten ongewapend worden uitgeoefend. Er geldt wel een uitzondering voor bewakingsagenten die goederen of personen beschermen op plaatsen waar geen andere personen aanwezig zijn en op militaire basissen, en waarbij andere middelen de bewakingsagenten zelf of de personen of goederen die ze beveiligen, onvoldoende kunnen beschermen. Zij mogen dan een wapen dragen op voorwaarde dat ze daarvoor voorafgaandelijk een bijzondere vergunning hebben gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken.

Van de 18.885 bewakingsagenten in ons land hebben er op dit moment 1.468 een geldige wapendrachtvergunning, zo blijkt uit cijfers die Jambon vrijgaf. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet private veiligheid op 10 november 2017 werden 68 nieuwe aanvragen ingediend om een wapendrachtvergunning te bekomen.

De minister wijst er nog op dat bewakingsagenten voornamelijk een preventieve rol hebben. “De mogelijkheid om geweld en dwang te gebruiken dient dan ook in principe voorbehouden te blijven voor de agenten van het openbaar gezag”, aldus Jambon. “De wet private veiligheid omschrijft duidelijk bij welke bewakingsactiviteiten wapens gebruikt kunnen worden. Ik zie dan ook geen aanleiding om de wettelijke bepalingen inzake het gebruik van wapens door private bewakingsagenten verder uit te breiden.”

Bron: schriftelijke vraag van Benoît Friart aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon over ‘Dragen van wapens door private veiligheidsagenten’, Bulletin van vragen en antwoorden nr. 150, 29 maart 2018.