Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Nu 20% korting op een jaarabonnement Verkeersspecialist!Ontdek deze aanbieding in de webshop.
 

Verkeersvademecum 2018 (NIEUW)In editie 2018 van het Verkeersvademecum zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2017. Er zijn onder andere wijzigingen in de onderdelen onmiddellijke inning en consignatie, afmetingen voertuigen en slepen, verzekering BA motorrijtuigen, technische eisen voor brom- en motorfietsen, en begeleidersattest voor begeleider voorlopig rijbewijs B. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u in de toelichting op onze webshop, waar u het boek ook meteen kunt bestellen.
 

Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

NAVAP-compensatie voor politiezones: 38 miljoen beschikbaar in 2018, bijna 37 miljoen in 2019

Nieuws - 08/01/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het KB over de ‘NAVAP-compensatie voor de jaren 2018 en 2019’ is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.
Meerkosten opvangen
Het Grondwettelijk Hof maakte in 2014 komaf met de gunstige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeelsleden moeten daardoor een pak langer werken, tot hun 62e. Als compensatie introduceerde de federale regering een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het operationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste job kunnen vragen. Maar ze creëerde ook een tijdelijk ‘systeem van non-activiteit’ voor operationelen die voor de uitspraak van het Hof genoten van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar. Zij kunnen gedurende 4 jaar voor hun vervroegd pensioen stoppen met werken. De NAVAP-regeling bezorgt de politiezones echter een pak meerkosten. Daarom heeft de federale overheid destijds beslist om de meerkosten te compenseren.
Van 2016 tot en met 2019 kunnen de zones subsidies aanvragen. Voor 2016 ging het om 29,093 miljoen euro, in 2017 was een pot van 35,6 miljoen euro beschikbaar. En nu is ook de regeling voor 2018 en 2019 in het Staatsblad verschenen. Goed voor 38,020 miljoen euro in 2018 en 36,878 miljoen euro in 2019.
Procedure ongewijzigd
De aanvraagprocedure is niet gewijzigd. Dit wil zeggen dat de zones de aanvragen, samen met de bewijsstukken, per afgesloten trimester aan de DGR/DRP-DPP (dienst personeelsbeheer van de directie van het personeel van de federale politie) moeten bezorgen. Voor het laatste jaarkwartaal worden de aanvragen voor de periode oktober-november én de ramingen van december, verstuurd vóór 10 december. De ramingen moeten voor 29 december worden bevestigd. Iedere nieuwe vraag tot toekenning van de subsidie dat wordt ingediend na 10 december 2017, wordt als nietig beschouwd.
De DGR/DRP-DPP verifieert de aanvragen en maakt ze, na advies van de Inspectie van Financiën, over aan de DRF die zal instaan voor de betaling.
Indien de aangevraagde subsidies de beschikbare financiële middelen overschrijden, worden de toegekende bedragen proportioneel verminderd volgens de nog beschikbare kredieten.
Betaling
De politiezones kunnen een beroep doen op de subsidies voor de personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden van de NAVAP-regeling.
Voor de personeelsleden die genieten van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, kunnen de zones een subsidie aanvragen die gelijk is aan
het wachtgeld ( artikel XII.XIII.5 RPPol );
het vakantiegeld;
de berekende eindejaarstoelage; en
de patronale bijdragen.
Voor de personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden van de NAVAP-regeling maar die ervoor kiezen om langer te werken, kunnen de zones dan weer een subsidie vragen die gelijk is aan
de reëel betaalde wedde;
het vakantiegeld;
de berekende eindejaarstoelage;
de patronale bijdragen.
De subsidie wordt echter niet toegekend voor iedere volledige kalendermaand tijdens dewelke het personeelslid in ziekteverlof is.
In werking: 1 januari 2018

Bron:  Koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019, BS 27 december 2017.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van de wijze van toekenning van deze subsidies voor het jaar 2017, BS 11 januari 2017.
Koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016, BS 25 februari 2016.
Ministeriële omzendbrief GPI 85 van 22 februari 2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, BS 25 februari 2016.