Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Eigen basisoverlegcomité voor politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Nieuws - 17/02/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 1 januari 2016 ging politiezone Limburg Regio Hoofdstad van start. Ongeveer een jaar nadat de politieraden van de lokale politie HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) en de lokale politie West-Limburg (Halen, Herk-De-Stad, Lummen) groen licht gaven voor de vrijwillige samensmelting. De opstart van PZ Limburg Regio Hoofdstad betekende ook meteen het einde voor de basisoverlegcomités van de oude zones. De nieuwe zone heeft immers een eigen basisoverlegcomité. Dit comité wordt nu officieel toegevoegd aan de 'lijst met basisoverlegcomités in de provincie Limburg' van het KB van 8 februari 2001.
Het basisoverlegcomité "Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-de-Stad/Lummen krijgt volgnummer 121. Dat is het oude nummer van het basisoverlegcomité "Halen/Herk-de-Stad/Lummen’ dat nu wordt opgeheven. Ook het basisoverlegcomité ‘Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven’ met volgnummer 117 wordt geschrapt.
Het nieuwe nummer komt op alle documenten van het comité, zoals de oproepingen en de notulen. Het nummer wordt voorafgegaan door de melding ‘BOC Pol’.
Het KB van 23 januari 2017 treedt in werking op 26 februari, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  Koninklijk besluit van 23 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, BS 16 februari 2017.