Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Onverwacht hogere federale basistoelage voor politiezones

Nieuws - 15/02/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale basistoelage voor de politiezones van het jaar 2016 ligt onverwacht een pak hoger dan initieel geschat. Binnenkort wordt ruim 12 miljoen euro extra uitgekeerd. Een meevaller voor de zones, maar ook voor de federale staat betekent het weinig onheil. Bij de raming van de toelage wordt immers altijd rekening gehouden met een dergelijk scenario.
Voorschotten en reserve
Gedurende 2016 hebben de zones iedere maand een voorschot gekregen op de federale toelage voor 2016. In totaal werd 97% van de toelage uitbetaald. De overige 3% werd ingehouden als reserve.
Een marge om correcties op uit te voeren. Ieder jaar wordt de federale toelage van het komende jaar immers ‘geraamd’. De bedragen van 2016 werden bijvoorbeeld becijferd door de groeipercentages van 0,71% (van 2014 tot 2015) en 1% (van 2015 en 2016) toe te passen op de geactualiseerde bedragen van de federale basistoelage aangepast aan de waarde van de gezondheidsindex van 2014.
Deze zogenaamde ‘theoretische’ bedragen moeten uiteindelijk worden aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex van december 2016. Een bewerking die nu pas kan worden uitgevoerd aangezien de gezondheidsindex van december 2016 ook pas recent gekend is.
Meer dan verwacht
En daaruit blijkt nu dat de reële situatie een pak positiever is dan de theoretische situatie. Concreet: de gezondheidsindex van december 2014 bedroeg 137,95 punten, die van december 2015 140,46 punten en die van december 2016 142,96 punten. De reële evolutie van de gezondheidsindex bedraagt dus 1,8% tussen december 2014 en december 2015 en 1,78% tussen december 2015 en december 2016.
Een hogere factor, dus ook een hoger resultaat. Een verschil van 12.298.011,04 euro om precies te zijn. Geld dat de federale staat nog moet uitbetalen aan de zones. Al zullen daarvoor geen extra putten moeten worden aangeboord. De Staat zal gewoon de 3% die werd ingehouden als reserve aan de zones storten. Via een aanvullende dotatie.
Waar de federale toelage nog op 663.756.519,77 euro werd geraamd, zal de federale staat dus uiteindelijk 676.054.530,81 euro uitbetalen aan de zones. Via het MB van 6 februari 2017 krijgen de zones een overzicht van hun definitieve aandeel in de dotatie.
30 december 2016
Het MB van 6 februari 2017 heeft uitwerking vanaf 30 december 2016.

Bron:  Ministerieel besluit van 6 februari 2017 houdende de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2016, BS 13 februari 2017.