Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Politie krijgt 5 verlofdagen per jaar voor reisbegeleiding van zieken

Nieuws - 14/02/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 20 februari 2017 hebben politiemensen elk jaar recht op 5 verlofdagen om zieken, personen met een handicap of maatschappelijk kwetsbare personen te begeleiden tijdens reizen of vakantieverblijven en om bijstand te verlenen aan sporters met een handicap die deelnemen aan de paralympische spelen of ‘Special Olympics’. De regering geeft hiermee uitvoering aan het sectoraal akkoord 2013-2014. Het nieuwe verlofrecht wordt toegevoegd aan het RPPol (nieuw artikel VIII.IV.7bis).
Reisbegeleiding
De regeling geldt niet onvoorwaardelijk. Het recht op een verlof van 5 werkdagen per jaar voor het vergezellen en bijstaan van zieken, personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare personen tijdens vakantiereizen en vakantieverblijf in België of het buiteland geldt alleen wanneer de reizen of verblijven georganiseerd worden door een vereniging, openbare instelling of privéinstelling waarvan de opdracht erin bestaat de zorg voor zieken, personen met een handicap of maatschappelijk kwetsbare personen op zich te nemen en die hiervoor subsidies krijgen van de overheid.
Bijstand sporters
Het verlofrecht om bijstand te verlenen aan sporters met een handicap die deelnemen aan de paralympische spelen of ‘Special Olympics’ kan alleen worden toegestaan voor zover de betrokkene
onder hetzelfde dak woont met het personeelslid; of
wanneer de persoon niet onder hetzelfde dak woont, een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.
Bewijs
De dienst waarover het personeelslid ressorteert kan ‘een bewijs van deelname aan de activiteiten’ vragen aan het betrokken personeelslid.
20 februari 2017
Het KB van 27 februari 2017 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 20 februari 2017.

Bron:  Koninklijk besluit van 26 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 10 februari 2017.