Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders geldt vanaf 1 juni

Nieuws - 23/05/2016
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.
Een gevolg van het bilaterale ‘Verdrag over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg’ dat beide landen op 25 april 2013 hebben afgesloten. Ruim 3 jaar later zijn alle wetgevende stappen gezet om de bepalingen te kunnen toepassen. De Belgische instemmingswet dateert van 10 april 2016 en vormde de laatste horde voor de inwerkingtreding van het verdrag. Dat kon immers pas op de eerste dag van de tweede maand die volgde op de neerlegging van de tweede akte van bekrachtiging.
Onbemande camera’s en parkeerovertredingen
Het is vooral de bedoeling om snel en eenvoudig bestuurders op te sporen wanneer overtredingen werden vastgesteld via een onbemande camera of wanneer er sprake is van een parkeerovertreding. In die gevallen beschikken de autoriteiten immers alleen over de nummerplaat. Ze hebben dus extra informatie nodig uit de nationale voertuigendatabanken om de overtreder te kunnen opsporen. Op basis van het verdrag zullen België en Nederland die gegevens rechtstreeks uit elkaars nationale databank kunnen halen.
Volledig automatisch
De gegevensuitwisseling tussen de DIV en de RWD zal volledig automatisch verlopen. Concreet zullen naam, voornaam, geboortedatum, het adres van het inschrijvingsbewijs, het kentekennummer van het voertuig, het merk, handelstype en de categorie worden doorgegeven. Staat het kentekennummer op naam van een rechtspersoon, dan wordt de rechtspersoonlijkheid, de naam en het adres daarvan doorgespeeld.
Welke overtredingen?
Het verdrag vormt een aanvulling op de Richtlijn 2011/82/EU dat de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheid gerelateerde verkeersovertredingen tussen Europese landen faciliteert. De gegevensuitwisseling op grond van deze ‘Crossborderrichtlijn’ beperkt zich tot 8 verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, zoals ‘het negeren van een rood licht’ en ‘snelheidsovertredingen’. Het verdrag gaat veel verder dan dat en omvat de gegevensuitwisseling van alle inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg. De bepalingen zijn meer concreet van toepassing op alle inbreuken die niet onder de richtlijn vallen en op inbreuken die wel onder de richtlijn vallen zolang deze niet geïmplementeerd is door de verdragsluitende partijen. Althans de inbreuken begaan vanaf 1 juni 2016.
Maar herinner dat Richtlijn 2011/82 werd op 6 mei 2014 vernietigd door het Europees Hof van Justitie omdat de rechtsgrond ongepast was. Het hof handhaafde de gevolgen van de richtlijn tot de inwerkingtreding van een nieuwe richtlijn met dezelfde draagwijdte maar gestoeld op een correcte grondslag. Die nieuwe Crossborderrichtlijn (2015/413/EU) werd op 11 maart 2015 aangenomen door het Europees parlement en de raad en is niet veel later op 17 maart 2015 in werking getreden. Op 20 mei is in het Belgisch Staatsblad een eerste omzettingswet verschenen. De wet van 28 april 2016 past de regelgeving inzake de Kruispuntbank van de voertuigen aan.
Het verdrag houdt rekening met de nieuwe richtlijn.
Ook al met Frankrijk
Het bilateraal verdrag met Nederland is niet het eerste in zijn vorm. België sloot eerder een gelijkaardig verdrag met Frankrijk. Dat geldt sinds 1 oktober 2011.

Bron:  Wet van 10 april 2016 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013, BS 20 mei 2016.