Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Geen systematische afwijkingen toegestaan op nascholingsplicht voor vrachtwagen- en buschauffeurs

Nieuws - 19/03/2015
-
Auteur 
Laure Lemmens


Er worden geen systematische afwijkingen toegestaan op de vakbekwaamheidsvereisten van vrachtwagen- en buschauffeurs. Wie vragen heeft over de toepassing van onder meer de 5-jaarlijkse nascholingsplicht moet zich richten tot de FOD Mobiliteit. Die kan uitsluitsel geven, rekening houdend met de specifieke situatie van de bestuurders. Ook de niet-exchaustieve lijst met vrijstellingen op de website van de FOD kan duiding geven. Maar de afgifte van officiële vrijstellingsdocumenten is volgens de Belgische wet niet toegelaten. Er komt dus geen administratieve vereenvoudiging van het systeem, aldus minister van Mobiliteit Jacqueline Galant.

Ze reageert daarmee op de frustraties bij heel wat occasionele vervoerders die zich in de grijze zone bevinden van onze wetgeving. Die verplicht vrachtwagen- en buschauffeurs om iedere 5 jaar een nascholing te volgen willen ze hun rijbewijs (categorieën C en D) behouden. Deze verplichting geldt echter niet voor bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die ze nodig hebben voor hun werk op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder.

Die bepaling blijkt in de praktijk echter vatbaar voor interpretatie. Bij heel wat beroepsgroepen is er twijfel of ze al dan niet in aanmerking komen voor de vrijstelling, onder meer bij veehandelaars en -transporteurs.

Maar hun vraag naar een systematische afwijking en vrijstellingsdocument wordt nu door minister Galant van tafel geveegd. Om duidelijkheid te krijgen, moet men dus ook in de toekomst de FOD Mobiliteit raadplegen.

Bron:
Vraag van Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Mobiliteit over "de nascholing voor personen met een rijbewijs C" (nr. 2524), behandeld in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, 18 maart 2015.

Zie ook:
Website FOD Mobiliteit, onderdeel vakbekwaamheid.