Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Commissaris-generaal De Bolle uitgeroepen tot Overheidsmanager 2014

Nieuws - 16/01/2015
-
Auteur 
Tom Depla


Gisteren werd Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, verkozen tot ‘Nederlandstalige Overheidsmanager van het jaar 2014’. Die onderscheiding wordt sinds 1997 jaarlijks toegekend door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) om goed bestuur en beleid te stimuleren. De Bolle staat volgens de jury model “voor de manier waarop publiek leiderschap in moeilijke omstandigheden en in complexe organisaties functioneert en het verschil kan maken: werken met veel onzekerheden en zonder zekerheid van succes maar wel met open vizier, met betrokkenheid van alle relevante stakeholders en met een stevig management van de veranderingsprocessen”.

Catherine De Bolle staat sinds 1 maart 2012 aan het hoofd van de federale politie. Daarvoor was ze korpschef van de politiezone Ninove. De VVBB wijst erop dat ze de functie van commissaris-generaal opgenomen heeft na een zeer woelige periode aan de top van de politie. “Zij heeft met die lastige interne context rekening gehouden en de tijd genomen om de strategische keuzes af te tasten en voor te bereiden. Daarna heeft zij helder gecommuniceerd over haar visie. Die visie heeft zij heel eenvoudig vertaald naar een aantal principes, waarbij de nadruk vooral ligt op een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking en een gezonde balans tussen overhead en praktijk”, aldus de jury. “De weerstanden, ook in eigen huis, zijn vaak groot. Bovendien moet dit alles in een heel strak budgettair kader worden gerealiseerd dat vooral negatief doorwerkt op geplande ambities en ambitieuze plannen.”

Aanpak hervormingsprocessen

Volgens de VVBB verdient De Bolle de titel “omwille van de manier waarop zij de hervormingsprocessen aanpakt, voor de manier waarop ze daar haar mensen en belanghebbenden (intern en extern) bij betrekt en voor de wijze waarop ze dat koppelt aan het maken van keuzes en het uitstippelen van hervormingstrajecten. Daarbij blijven sommige heilige huisjes niet gespaard: saneren logge structuren, verminderen aantal managementfuncties, introductie nieuwe werken,… Wat hierbij bijzonder boeit is hoe zij haar lokale ervaring als korpschef laat doorwerken in haar keuzes, in haar houding en in de manier waarop zij het overleg over hervormingen organiseert.”

Kazerne Dossin

Eén project verdient volgens de jury bijzondere aandacht en is kenmerkend voor haar aanpak: de samenwerking met het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (ook bekend als 'Kazerne Dossin') in Mechelen als een vaste lesmodule van de initiële en de voortgezette opleiding van de federale politie. “Deze module legt de focus op het herkennen van mechanismen die een bedreiging vormen voor de bescherming van de mensenrechten. Dilemma’s hierrond vormen de kern van het politieberoep. Het toont hoe Catherine De Bolle het politiewerk beter in de samenleving wil inbedden en de hervorming van de politie niet alleen tot een zaak van de politie zelf wil maken”, aldus nog de VVBB.