Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Elektronische identificatiekaart voor privédetectives

Nieuws - 13/09/2010
-
Auteur 
Laure Lemmens


De identificatiekaart van privédetectives zal voortaan een geheugenchip bevatten die kan worden uitgelezen. Minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, bepaalt het model van deze nieuwe e-kaarten.

E-kaart

Privédetectives krijgen voortaan een elektronische identificatiekaart. De nieuwe kaart bevat een geheugenchip waardoor de kaartgegevens kunnen worden uitgelezen met een kaartlezer. De e-kaart heeft de vorm van een bankkaart (rechthoekig formaat met afgeronde hoeken) en is met een lengte van 85,6mm, een breedte van 54mm en een dikte van 0,76mm een pak kleiner dan de huidige versie (lengte 105mm, breedte 74mm).

Identificatiegegevens

Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal identificatiegegevens in de taal van het taalregime van de houder. De gegevens verschillen naargelang de privédetective al dan niet een vestigingsplaats heeft in België.

Voor privédetectives met een vestigingsplaats in België vermeldt de kaart, naast de pasfoto,
‘Identificatiekaart van privédetective’ in een vetgedrukte lettertype;
‘Volgnummer’, gevolgd door het volgnummer van de kaart;
‘Geldig tot’, gevolgd door de vervaldatum;
‘Nummer FOD Binnenlandse Zaken’, gevolgd door het vergunningsnummer van de houder in vetgedrukte lettertype;
‘Naam, voornaam’, gevolgd door de naam en de voornaam van de houder in vetgedrukte lettertype;
‘Geboortedatum’, gevolgd door de geboortedatum van de houder;
een vetgedrukte letter ‘D’ met een hoogte van 17 mm en een breedte van 13 mm in de rechterbovenhoek van de kaart; en
het adres van de vestigingsplaats in België.

De kaart voor privédetectives zonder vestigingsplaats in België bevat dezelfde gegevens. Alleen het ‘adres van de vestigingsplaats in België’ wordt vervangen door het ‘adres van de vestigingsplaats in het buitenland’. Daarnaast moet deze kaart ook de naam, voornamen, vergunningsnummer en adres van de vestigingsplaats van de privédetective bij wie de aanvrager een vestigingsplaats heeft gekozen, vermelden.

Aanvraag en afgifte

De privédetectives vragen hun e-kaart aan via een aanvraagformulier dat door de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wordt afgeleverd. Bij het formulier voegen ze een pasfoto. Ze kunnen de kaarten afhalen in de kantoren van de administratie.

Merk op dat de identificatiekaarten niet meer worden aangemaakt door een externe firma. Het contract met deze firma werd op 15 mei 2010 stopgezet.

In werking…

De nieuwe bepalingen gelden vanaf 10 september 2010, dit is de dag waarop het MB van 23 augustus 2010 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Kaarten die al zijn uitgereikt voor deze datum mogen gebruikt worden tot het verstrijken van hun vervaldatum.

Het MB van 19 februari 1993 m.b.t. de identificatiekaart voor privédetectives wordt opgeheven.

Bron: 23 augustus 2010 - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives, BS 10 september 2010, p.57477; http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2010-09-10&numac=2010000508#top
Zie ook