Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Elektronische identificatiekaart voor privédetectives

Nieuws - 13/09/2010
-
Auteur 
Laure Lemmens


De identificatiekaart van privédetectives zal voortaan een geheugenchip bevatten die kan worden uitgelezen. Minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, bepaalt het model van deze nieuwe e-kaarten.

E-kaart

Privédetectives krijgen voortaan een elektronische identificatiekaart. De nieuwe kaart bevat een geheugenchip waardoor de kaartgegevens kunnen worden uitgelezen met een kaartlezer. De e-kaart heeft de vorm van een bankkaart (rechthoekig formaat met afgeronde hoeken) en is met een lengte van 85,6mm, een breedte van 54mm en een dikte van 0,76mm een pak kleiner dan de huidige versie (lengte 105mm, breedte 74mm).

Identificatiegegevens

Op de voorzijde is de kaart voorzien van een aantal identificatiegegevens in de taal van het taalregime van de houder. De gegevens verschillen naargelang de privédetective al dan niet een vestigingsplaats heeft in België.

Voor privédetectives met een vestigingsplaats in België vermeldt de kaart, naast de pasfoto,
‘Identificatiekaart van privédetective’ in een vetgedrukte lettertype;
‘Volgnummer’, gevolgd door het volgnummer van de kaart;
‘Geldig tot’, gevolgd door de vervaldatum;
‘Nummer FOD Binnenlandse Zaken’, gevolgd door het vergunningsnummer van de houder in vetgedrukte lettertype;
‘Naam, voornaam’, gevolgd door de naam en de voornaam van de houder in vetgedrukte lettertype;
‘Geboortedatum’, gevolgd door de geboortedatum van de houder;
een vetgedrukte letter ‘D’ met een hoogte van 17 mm en een breedte van 13 mm in de rechterbovenhoek van de kaart; en
het adres van de vestigingsplaats in België.

De kaart voor privédetectives zonder vestigingsplaats in België bevat dezelfde gegevens. Alleen het ‘adres van de vestigingsplaats in België’ wordt vervangen door het ‘adres van de vestigingsplaats in het buitenland’. Daarnaast moet deze kaart ook de naam, voornamen, vergunningsnummer en adres van de vestigingsplaats van de privédetective bij wie de aanvrager een vestigingsplaats heeft gekozen, vermelden.

Aanvraag en afgifte

De privédetectives vragen hun e-kaart aan via een aanvraagformulier dat door de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wordt afgeleverd. Bij het formulier voegen ze een pasfoto. Ze kunnen de kaarten afhalen in de kantoren van de administratie.

Merk op dat de identificatiekaarten niet meer worden aangemaakt door een externe firma. Het contract met deze firma werd op 15 mei 2010 stopgezet.

In werking…

De nieuwe bepalingen gelden vanaf 10 september 2010, dit is de dag waarop het MB van 23 augustus 2010 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Kaarten die al zijn uitgereikt voor deze datum mogen gebruikt worden tot het verstrijken van hun vervaldatum.

Het MB van 19 februari 1993 m.b.t. de identificatiekaart voor privédetectives wordt opgeheven.

Bron: 23 augustus 2010 - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives, BS 10 september 2010, p.57477; https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&sum_date=2010-09-10&lg_txt=n&numac_search=2010000508
Zie ook