Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Strijd tegen intrafamiliaal geweld: decretale basis voor Veilige Huizen

Nieuws - 12/04/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Slachtoffers van intrafamiliaal geweld kunnen voor hulp en ondersteuning terecht in één van de 9 Vlaamse ‘Veilige Huizen’. In zo’n huis zijn alle professionals – politie, justitie, hulpverlening, lokale besturen - samengebracht om hulp te bieden vanuit één centrale plek. De Vlaamse decreetgever geeft deze regionale netwerkorganisaties nu een decretale basis.
Juridische omschrijving
Eind 2023 openden 5 nieuwe ‘Veilige Huizen’ in Oostende, Kortrijk, Halle, Leuven en Gent. De bestaande ‘Familiy Justice Centra’ in Antwerpen, Geel, Hasselt en Mechelen werden omgedoopt tot Veilig Huis. In deze 9 Veilige Huizen is de expertise van zowel politie, als justitie en hulpverlening samengebracht om slachtoffers beter te kunnen bijstaan.
De decreetgever geeft nu ook een juridische omschrijving van wat een Veilig Huis precies is en welke partners er betrokken zijn. Een Veilig Huis is ‘een regionale netwerkorganisatie die bestaat uit een multidisciplinair team van professionals, inhoudelijk aangestuurd door een coördinator, waarbij minstens het Agentschap Justitie en Handhaving, een lokaal bestuur, het Agentschap Opgroeien, een centrum algemeen welzijnswerk en een vertrouwenscentrum kindermishandeling betrokken zijn’. Ieder Veilig Huis zorgt daarbij voor een nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politiediensten.
Minstens één per gerechtelijk arrondissement
Per gerechtelijk arrondissement wordt er minstens één Veilig Huis opgericht. De coördinatie van een Veilig Huis kan door het Agentschap Justitie en Handhaving of door een lokaal bestuur samen met het Agentschap Justitie en Handhaving worden opgenomen.
Doelstelling
De doelstelling van een Veilig Huis bestaat erin intrafamiliaal geweld op een duurzame, gecoördineerde en doeltreffende wijze aan te pakken door een optimale intersectorale samenwerking vanuit de betrokken diensten.
 
Opdrachten
Het decreet bepaalt een aantal minimale opdrachten dat ieder Veilig Huis moet uitvoeren zodat slachtoffers overal eenzelfde basisaanbod krijgen. Daarnaast is er ruimte voor lokale accenten.
Wat de minimale opdrachten betreft gaat het bijvoorbeeld om het gezamenlijk aanpakken met alle betrokken partners van ernstige situaties van intrafamiliaal geweld en die aanpak coördineren, een gezamenlijke risico-inschatting en dossiervorming, een advies- en consultfunctie voor professionals en ook effectief het opstarten van trajecten. Aan het opstarten van die trajecten worden ook de nodige criteria verbonden om infodeling tussen de diensten te kunnen verantwoorden. Daarnaast wordt ook het casusoverleg in het kader van artikel 458ter van het Strafwetboek in het decreet geregeld.
In werking: 18 april 2024 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatblad). De Vlaamse regering zal het decreet uiterlijk binnen 3 jaar evalueren.

Bron:  29 MAART 2024. - Decreet tot oprichting en regeling van de Veilige Huizen,BS 9 april 2024, bl. 40738.