Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Europees aanhoudingsbevel: naar een snellere kennisgeving

Nieuws - 11/04/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 28 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen wijzigt de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Doel van de wijzigingen is een snellere kennisgeving van de beslissingen met het oog op verschijning.
Een snellere kennisgeving
De artikelen 14, §5, 16, §2 en 17, §3 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel zijn gewijzigd.
Deze artikelen met betrekking tot de uitvoering van het aanhoudingsbevel betreffen de kennisgeving door de griffier ten minste 24 uur vóór de verschijning.
Met het oog op een snellere rechtspleging gebeurt de kennisgeving voortaan per fax, per gewone brief of langs elektronische weg. Voorheen gebeurde dit alleen per fax of aangetekende brief.
Inwerkingtreding
De inwerkingtreding is gepland voor 8 april 2024.

Bron:  28 MAART 2024 - Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis,BS 29 maart 2024, bl. 38649.