Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Staatsgeheim: strafrechtelijke inbreuken bij bekendmaking

Nieuws - 09/04/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 28 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen I bis brengt wijzigingen aan in het Strafwetboek, Boek 2, Titel 1, Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk gewijd aan misdaden en misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat voegt de wet het begrip staatsgeheim toe.
Het begrip staatsgeheim
De nieuwe wet geeft een definitie van het begrip "staatsgeheim".
Het gaat om alles wat geheim moet worden gehouden omdat de bekendmaking ervan de Belgische staat of zijn bevolking in gevaar zou brengen.
Straffen in verband met staatsgeheim
De wet voorziet in verschillende straffen voor strafbare feiten in verband met staatsgeheimen.
Strafbare feiten in verband met staatsgeheimen
Straffen
Hulp bieden aan personen die vrijwillig een staatsgeheim hebben gekregen
Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 26 euro tot 500 euro
In bezit houden, ontvreemden of kennisnemen van een staatsgeheim door een ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid
Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 500 tot 3000 euro
Het bekendmaken van een staatsgeheim aan onbevoegden met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van België of van een Staat waarmee België door een internationale overeenkomst is verbonden
Gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en een geldboete van 500 tot 5000 euro
Een staatsgeheim betreffende de verdediging of de uitwendige veiligheid bekendmaken aan onbevoegden
 
Vrijwillig in ontvangst nemen van een staatsgeheim
Gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar en een geldboete van 3000 tot 5000 euro
Met bedrieglijk opzet foute of compromitterende informatie verstrekken aan een Belgische overheid
 
Beïnvloeden van een democratisch beslissingsproces
Gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar en een geldboete van 1000 tot 20 000 euro
Het bekendmaken aan onbevoegden van een staatsgeheim met betrekking tot de verdediging of de uitwendige veiligheid, met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van België of van een Staat waarmee België door een regionale regeling is verbonden
Gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar
Het bekendmaken van een staatsgeheim aan een andere Staat of een buitenlandse gewapende groepering
Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar
Inwerkingtreding
De inwerkingtreding van de wijzigingen is gepland voor 8 april 2024.

Bron:  28 MAART 2024. - Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis, Titel 3, Hoofdstuk 4,BS 29 maart 2024, bl. 38622.

Extra informatie:
- Geraakte artikels:
Boek 2, titel I, hoofdstuk 2, van het Strafwetboek