Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vuurwerk verkopen aan minderjarigen vanaf eind september verboden

Nieuws - 23/02/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 27 september 2024 mag vuurwerk niet meer verkocht worden aan minderjarigen. Op dit moment kan dat nog wel: categorie F1-vuurwerk zoals trekbommetjes en fopvuurwerk mag je kopen vanaf 12 jaar. De minimale leeftijd voor vuurwerk zoals vuurfonteintjes en kleinere vuurpijlen uit de F2-categorie is dan weer 16 jaar. Maar ondanks die leeftijdsgrenzen zijn kinderen nog steeds vaak slachtoffer van vuurwerk. De federale regering neemt dan ook maatregelen om dat te vermijden. En ook op andere punten wijzigen het Vuurwerkbesluit en het Springstoffenbesluit meer veiligheid.
Geen vuurwerkverkoop meer aan minderjarigen
Vanaf 27 september 2024 is het verboden om vuurwerk van categorie F1, F2 en P1 op de markt aan te bieden aan consumenten jonger dan 18 jaar. Vuurwerk aankopen als minderjarige kan dan niet meer.
Nu laat het Vuurwerkbesluit dat wel nog toe. Vuurwerk van categorie F1 aankopen, mag vanaf 12 jaar, vuurwerk van categorie F2 vanaf 16 jaar. Voor categorieën T1 en P1 is de minimale leeftijd 18 jaar. Die grens wordt vanaf 27 september 2024 doorgetrokken naar alle categorieën. Het is aan de marktdeelnemers om de leeftijd van consumenten te controleren wanneer ze hen pyrotechnische artikelen overhandigen.
Het verbod geldt strikt vanaf 27 september. Maar de regering hanteert wel overgangsregels voor de verkoop van categorie F1 en F2-artikelen die nog de leeftijdsgrenzen van 12 of 16 jaar vermelden op het etiket. Deze producten mogen nog tot 27 september 2026 worden verkocht aan volwassenen zonder dat het etiket moet worden aangepast (op voorwaarde dat de artikelen verder volledig conform zijn aan de wettelijke regels).
Aanbod van vuurwerk beperkt
De regering schrapt daarnaast ‘pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie 1’, en meer concreet niet-elektrisch aangestoken bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren, uit de lijst van artikelen die op de markt mogen worden aangeboden. Ook andere pyrotechnische artikelen mogen vanaf eind september niet meer worden verkocht (ook niet aan volwassenen).
Concreet stelt het Vuurwerkbesluit voortaan dat alleen nog volgende artikelen mogen worden verkocht aan consumenten ouder dan 18 jaar:
vuurwerk van categorie F1;
vuurwerk van categorie F2;
andere pyrotechnische artikelen van categorie P1 met uitsluiting van:
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 voor voertuigen;
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 die flitspoeder bevatten, indien zij meer dan een gram pyrotechnische sas per artikel bevatten;
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 die flitspoeder bevatten en waarvan het geluidsniveau op 8 meter afstand hoger is dan 120 dB (A, impuls);
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 die ontworpen zijn om een geluid te produceren en indien zij meer dan een gram pyrotechnische sas per artikel bevatten;
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 die ontworpen zijn om een geluid te produceren en waarvan het geluidsniveau op 8 meter afstand hoger is dan 120 dB (A, impuls);
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 die ontworpen zijn om licht en/of rook te produceren, tenzij zij voorzien zijn van een stuurwielmarkering;
-
pyrotechnische artikelen van categorie P1 die ontworpen zijn om licht en/of rook te produceren, tenzij zij voldoen aan alle volgende voorwaarden: waterdicht zijn; ontworpen zijn om een reddingssignaal in een noodsituatie te genereren en bovendien als dusdanig herkenbaar zijn; voorzien zijn van een leesbare aanduiding van hun beoogde gebruik en voor het doel om een reddingssignaal in een noodsituatie te genereren verkocht worden.
Marktdeelnemers mogen pyrotechnische artikelen van de categorieën F3, F4, T1, T2 en P2 uitsluitend aanbieden aan personen met gespecialiseerde kennis op de markt aan.
Voor een goed begrip stippen we nog even enkele elementen m.b.t. de genoemde vuurwerkcategorieën aan. Conform het Vuurwerkbesluit worden pyrotechnische artikelen door de fabrikant in een bepaalde categorie ondergebracht op grond van hun toepassing, doel, gevaar en geluidsniveau. De categorisering wordt steeds nagekeken en bevestigd als onderdeel van conformiteitsbeoordelingsprocedures. Voor vuurwerk maakt de regelgeving een onderscheid tussen categorieën F1, F2, F3 en F4, waarbij F1 vuurwerk is dat zeer weinig gevaar vormt, een te verwaarlozen geluidsniveau heeft en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte. Categorie F4 is vuurwerk dat veel gevaar oplevert, uitsluitend bestemd is voor gebruik voor personen met gespecialiseerde kennis en het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid. De categorieën T1 en T2 omvatten pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Categorieën P1 en P2 andere pyrotechnische artikelen dan vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.
Verbod op ‘onder zich houden’ van vuurwerk voor minderjarigen
Vanaf 27 september 2024 is het voor minderjarigen ook verboden om kruit, lonten, elektrische ontvlammingsmiddelen, slaghoedjes of vuurwerk ‘onder zich te houden’ (m.u.v. klappertjes die speciaal ontworpen zijn voor speelgoed). Dat wordt uitdrukkelijk toegevoegd aan Hoofdstuk IX ‘Onder zich houden door particulieren’ van het Springstoffenbesluit (via een nieuw artikel 265bis).
Opslagvergunning
Volgens het Springstoffenbesluit moeten particulieren een opslagvergunning hebben om vuurwerk ‘onder zich te houden’, behalve in een aantal situaties. Zo is bijvoorbeeld geen vergunning nodig voor het onder zich houden van ‘een hoeveelheid feest- en seinvuurwerk ten belope van 1 kilogram erin vervatte pyrotechnische sas’. Die uitzondering wordt nu gewijzigd.
Voortaan is geen opslagvergunning nodig voor het onder zich houden van ‘een hoeveelheid feestvuurwerk en vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk, ten belope van een kilogram erin vervatte pyrotechnische sas, van de volgende soorten:
pyrotechnische artikelen die marktdeelnemers mogen aanbieden aan consumenten volgens artikel 12 van het Vuurwerkbesluit ;
klappertjes die speciaal zijn ontworpen voor speelgoed;
noodseinen die ingedeeld zijn als uitrusting voor zeeschepen en die uitsluitend voorhanden gehouden worden voor gebruik op vaartuigen waar deze verplicht aan boord moeten zijn.
In hetzelfde besluit wijzigen ook de vergunningsregels voor kleinhandelaars. Kleinhandelaars die vuurwerk of springstoffen ‘onder zich willen houden’ hebben altijd een opslagvergunning nodig. Dat verandert. Vanaf 27 september 2024 is geen opslagvergunning meer vereist voor
het onder zich houden en verkoop van vuurwerk door handelaars die geen kleinhandelaars van feestvuurwerk zijn en die de volgende soorten vuurwerk leveren samen met een ander product:
-
wonderkaarsen die ingedeeld zijn in categorie F1 en die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis;
-
fonteinen die ingedeeld zijn in categorie F1 en die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis;
het onder zich houden en verkoop van de volgende soorten vuurwerk door handelaars die geen kleinhandelaars van feestvuurwerk zijn en die specifieke producten verkopen waarvoor dit vuurwerk nodig is:
-
pyrotechnische artikelen met ingebouwde elektrische ontsteking die ingedeeld zijn in categorie P1, die per artikel niet meer dan een halve gram pyrotechnische sas bevatten, en die ontworpen zijn voor het gebruik in apparaten voor ongediertebestrijding;
-
pyrotechnische patronen die ingedeeld zijn in categorie P1 en bedoeld zijn om geladen te worden in bevestigings- en markeergereedschap.
Daarbij geldt wel dat het vuurwerk bewaard moet worden in een kast waartoe de klanten geen toegang hebben. Bovendien is de totale hoeveelheid opgeslagen vuurwerk in de handelszaak beperkt tot de hoeveelheid die een particulier onder zich mag houden.
In werking: 27 september 2024.

Bron:  9 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen,BS 20 februari 2024, bl. 24135.