Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Familienaam veranderen wordt gemakkelijker

Nieuws - 20/01/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 juli 2024 heeft elke volwassen Belg het onvoorwaardelijke recht om 1 keer in zijn leven van familienaam te veranderen. Tenminste als het gaat om een verandering naar de naam van de vader, de moeder of een combinatie van beiden. Bovendien wordt de procedure aanzienlijk versoepeld. Het volstaat binnenkort om een verzoek in te dienen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. De huidige, complexe procedure bij het ministerie van Justitie verdwijnt.
Veranderen van familienaam
Het Oud Burgerlijk Wetboek bepaalt hoe en wanneer iemand zijn voor- of familienaam mag wijzigen. Op dit moment zijn beide procedures evenwel verschillend. Wie zijn voornaam wil veranderen, kan dat via eenvoudig verzoek bij de burgerlijke stand. Wie op dit moment zijn familienaam wil wijzigen, moet zich daarentegen richten tot de minister van Justitie.
Bovendien stelt het Wetboek dat ‘de Koning’ een naamsverandering alleen kan toestaan:
na controle van de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene;
indien hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt; en
wanneer de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en de verzoeker of derden niet kan schaden.
Het gaat dus om een gunst die door de Koning wordt verleend en geen recht. Een verouderde denkwijze, aldus de wetgever, die er nu van afstapt.
Versoepeling
Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon krijgt nu het onvoorwaardelijke recht om eenmaal van familienaam te veranderen, voor zover het gaat om een verandering naar de naam van de vader, de naam van de moeder, of naar een combinatie van beide.
De burgerlijke stand, en niet langer de Koning, is verantwoordelijk voor het afhandelen van de procedure. Concreet moet iemand zijn verzoek richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:
van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister is ingeschreven of;
indien de betrokkene in het buitenland verblijft, van de gemeente waar hij het laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister, of bij ontstentenis
van Brussel.
De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert de gerechtelijke antecedenten. In geval van ernstige twijfels kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings inwinnen. Binnen de maand na het verzoek maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van naamsverandering op in de DABS. Indien het advies van de procureur des Konings werd gevraagd, wordt die termijn met 2 maanden verlengd.
Weigering
De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een verzoek tot naamsverandering weigeren. In dat geval kan de betrokkene beroep instellen via de familierechtbank.
Goedkoper
Voor een verzoek tot naamsverandering aan de ambtenaar van de burgerlijke stand moet geen registratierecht meer worden betaald. De kostprijs van de procedure wordt zo substantieel verminderd.
Ook nog andere familienaam mogelijk
Ook de mogelijkheid om de naam te wijzigen in een naam die niet die van de vader, de moeder of een combinatie van beide is, blijft bestaan. Alleen blijven daarvoor ernstige redenen nodig.
In werking: 1 juli 2024.

Bron:  7 JANUARI 2024. - Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek en het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten teneinde de procedure voor naamsverandering te versoepelen,BS 19 januari 2024, bl. 7479.