Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Raad van State vernietigt wegingsbesluit van 2021 voor niveau A-functies bij AIG

Nieuws - 19/01/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Raad van State heeft het ‘KB van 7 november 2021 dat de weging vaststelt van de niveau A-functies bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG)’ vernietigd. Noch uit het besluit zelf, noch uit het administratief dossier blijkt dat er destijds over het ontwerp werd onderhandeld met de representatieve vakorganisaties. Nochtans een substantiële vormvereiste op basis van artikel 3 van de Syndicale wet van 24 maart 1999 (samen gelezen met artikel 2, 8° van het Syndicale KB van 8 februari 2001).
De indeling van functies vormt een grondregeling in verband met het administratief statuut, aldus de Raad van State. In dat geval zijn onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wettelijk vereist. De Raad van State heeft er daarnaast in het verleden al meermaals op gewezen dat ‘de onderhandelingsprocedure een substantieel vormvereiste is voor de geldigheid van beslissingen van administratieve overheden’.
Over het ontwerp van KB werd destijds louter ‘overlegd’. Maar dat volstaat niet. Een onderhandeling is geen “semantische discussie”, klinkt het bij de raad, maar een substantieel na te leven vormvereiste.
De raad heeft het betrokken KB van 7 november 2021 dan ook vernietigd wegens niet-naleving van die substantiële vormvereiste. In het verlengde daarvan werd ook het BenoemingsKB van 10 april 2022 vernietigd.
Herinner dat het KB van 7 november 2021 destijds is vastgesteld nadat de Raad van State in 2017 het toen geldende KB van 11 november 2014 had vernietigd. Reden toen was het gebrek aan specifieke procedurele bepalingen in het besluit over de tussenkomst van de Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer (DGS/DSP) én de oprichting van een wegingscommissie. Hoewel deze items voorwerp zijn van Omzendbrief GPI 60 vormde die brief een ongegronde basis voor dergelijk algemeen verbindende voorschriften. En een schending van de bepalingen van artikel II.III.14 RPpol en het MB van 5 juni 2007 over de weging van niveau A-functies van het Calog-kader bij de politie.

Bron:  RvS 13 december 2023,nr. 258.203.