Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Nieuw Europees kader voor informatie-uitwisseling tussen nationale rechtshandhavingsinstanties

Nieuws - 25/05/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Europa introduceert nieuwe regels voor de uitwisseling van informatie tussen de politie-, douane- en andere rechtshandhavingsinstanties in de Unie. Vanaf 12 december 2024 vervangt de nieuwe ‘Richtlijn Informatie-uitwisseling (2023/97)’ het bestaande raamwerk van Kaderbesluit 2006/960/JBZ.
Efficiënter samenwerken
Europa wil dat de politie-, douane- en andere rechtshandhavingsinstanties in de Unie nóg efficiënter gaan samenwerken in de aanpak van criminaliteit. Essentieel daarbij is een doeltreffende informatie-uitwisseling. Daarvoor zijn regels vastgesteld in het Kaderbesluit 2006/960/JBZ. Maar dat besluit blijkt niet meer actueel en is onvoldoende afgestemd op de huidige uitdagingen in de context van globalisering en digitalisering van de maatschappij.
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie komen daarom met een nieuw rechtskader voor het uitwisselen van informatie. Richtlijn 2023/97 treedt in werking op 11 juni 2023, maar de lidstaten moeten de regels toepassen vanaf 12 december 2024. Die dag wordt Kaderbesluit 2006/960/JBZ ingetrokken.
Nieuwe principes
Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is dat ‘de informatie waarover de rechtshandhavingsinstanties van de ene lidstaat beschikken, op een gelijkwaardige manier en onder dezelfde voorwaarden beschikbaar is voor de rechtshandhavingsinstanties van een andere lidstaat’.
Het aantal communicatiekanalen zal worden ingeperkt. Iedere lidstaat zal één centraal contactpunt moeten oprichten dat 24/7 operationeel is en fungeert als uniek loket voor de uitwisseling van informatie met andere lidstaten.
Bedoeling is dat deze contactpunten de gevraagde informatie asap aanleveren. Voor dringende zaken moet de info binnen de 8 uur beschikbaar zijn wanneer de gevraagde gegevens al bij het contactpunt aanwezig zijn. Moet het contactpunt de info zelf nog gaan opvragen bij bijvoorbeeld overheidsinstanties, dan is de aanlevertermijn 3 kalenderdagen. Voor andere verzoeken geldt dat de informatie binnen de 7 dagen beschikbaar moet worden gesteld. Opgevraagde en aangeleverde info moet ook steeds in kopie naar Europol. Al kunnen de lidstaten geval per geval afwijken van die regel.
De informatie mag niet zomaar via eender welk kanaal worden doorgestuurd. Europa wil dat de contactpunten en rechtshandhavingsinstanties de Siena-applicatie van Europol gebruiken als standaardkanaal voor de communicatie. Siena staat voor ‘Secure Information Exchange Network Application’.