Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

KB met technische eisen voor ombouw van voertuig met verbrandingsmotor naar elektrische motor

Nieuws - 24/05/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het algemeen reglement op de technische eisen waaraan voertuigen moeten voldoen, wordt opnieuw aangepast met een nieuw KB. Voortaan zal het duidelijk zijn op welke manier de ombouw van een voertuig met een verbrandingsmotor naar een voertuig met een elektrische motor of waterstof-brandstofcelmotor dient te gebeuren. Het zogenaamde ‘retrofitten’ kadert binnen de vergroening van het wagenpark en het verminderen van de uitstoot.
Ze zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken, de veelheid aan elektrische wagens. Het wordt een steeds populairdere manier om van punt A naar punt B te bewegen. Daarenboven wordt het bij de aankoop van een nieuwe wagen ook aangeraden om te kiezen voor een meer ecologische optie.
Met een nieuw koninklijk besluit worden daarom volgende 2 oude koninklijke besluiten aangepast:
het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; en
het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
Ook de regering verbond zich namelijk tot het verminderen van de uitstoot en de vergroening van het wagenpark. Een belangrijke methode om aan deze doelstellingen tegemoet te komen, betreft het zogenaamde retrofitten waarbij de verbrandingsmotor wordt verwijderd en vervangen door hetzij een elektrische motor hetzij een waterstof-brandstofcelmotor.
Het KB bepaalt past de technische eisen aan waaraan een voertuig moet voldoen om dit retrofitten op de correcte manier te laten plaatsvinden. Zo moet de brandstoftank steeds verwijderd of onbruikbaar worden gemaakt en mogen de afmetingen van het basisvoertuig niet worden gewijzigd.
Twee nieuwe bijlages, enerzijds voor de auto’s van categorie M en N anderzijds voor de bromfietsen en motorfietsen van categorie L1e tot L7e, geven een overzicht van de technische eisen waaraan voertuigen moeten voldoen om een individuele goedkeuring te bekomen. Er wordt zo onder meer gekeken naar het geluidsniveau, het vermogen en het remsysteem. Per parameter wordt er een letter van A tot C toegekend die het niveau van de technische eis bepalen.
Het bereik of de kracht van de motoren wordt voor:
Auto’s van categorie M en N uitgebreid naar 65-120% van het nettomaximumvermogen van het oorspronkelijke voertuig; en
Bromfietsen en motorfietsen van categorie L1e tot L7e uitgebreid naar 40-100% van het nettomaximumvermogen van het oorspronkelijke voertuig.
Deze beslissing voor auto’s van categorie M en N gemaakt zodat sommige oudere auto’s meer kans hebben op het vinden van een vervangende elektrische motor, aangezien het moeilijk is om een elektrische motor met dergelijk laag nettomaximumvermogen te vinden.
Anderzijds hebben bromfietsen en motorfietsen een lager gewicht en wrijvingsoppervlak dan voertuigen van categorie. Ze hebben bijgevolg een minder krachtige motor nodig.
Inwerkingtreding: 1 juni 2023.

Bron:  19 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen,BS 22 mei 2023, bl. 48125.