Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Versterkt Schengeninformatiesysteem op 7 maart 2023 volledig operationeel

Nieuws - 04/02/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Europa nam in 2018 een aantal verordeningen aan om het Schengeninformatiesysteem (SIS) te optimaliseren zodat het nog beter kan worden ingezet voor politionele samenwerking, grenscontroles en terugkeerbesluiten. De nieuwe functies zijn de voorbije jaren stap voor stap in het SIS ingevoerd. Nu, 5 jaar na de publicatie van Verordeningen 2018/1860, 2018/1861 en 2018/1862 zijn alle lidstaten rond met de nodige technische en juridische aanpassingen. De Europese Commissie legt daarom formeel de datum vast waarop het versterkte SIS in werking treedt, namelijk 7 maart 2023.
SIS
Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een gecentraliseerde informatiedatabank op Europees niveau die de bevoegde nationale autoriteiten in de lidstaten (denk aan grenswachters, politie, douaneautoriteiten en immigratieautoriteiten) ondersteunt in de uitvoering van hun taken. Het systeem bevat onder meer gegevens over personen aan wie de toegang of het verblijf in het Schengengebied is geweigerd, informatie over personen of voorwerpen die gezocht worden in verband met misdaden en wat de nationale autoriteiten moeten doen wanneer ze die persoon of dat voorwerpen aantreffen. De bevoegde nationale autoriteiten, Europol, Eurojust en de teams bij de Europese grens- en kustwacht hebben toegangsrecht tot SIS en zijn gemachtigd om er gegevens in op te zoeken.
Optimaliseringsmaatregelen 2018
Het SIS is één van de kerntools voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid en wordt daarom regelmatig herbekeken om de doeltreffendheid te verbeteren. Zo ook in 2018, via Verordeningen 2018/1860,2018/1861en 2018/1862. Deze wijzigen moesten niet alleen de interoperabiliteit verbeteren en zorgen voor een betere gegevensbescherming, het SIS werd ook uitgebreid met nieuwe signaleringen (o.a. van onbekenden die worden gezocht in verband met een strafbaar feit en de nieuwe categorie terugkeerbesluiten). Verder werden striktere bepalingen ingevoerd m.b.t. vermiste kinderen en mensen in nood, werd van nationale instanties gevraagd extra waakzaam te zijn voor terreur (SIS-signalering in situaties die verband houden met terroristische misdrijven) en om inreisverboden voor altijd in te voeren zodat die beter kunnen worden gehandhaafd.
Volledig operationeel
De nieuwigheden vergden heel wat juridische en technische aanpassingen. Op niveau van Europa, de lidstaten en het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA). Europa koos ervoor om de aanpassingen stapsgewijs door te voeren zodat het een ononderbroken werking van het systeem gegarandeerd was. Intussen zijn alle wijzigingen rond en kan de Europese Commissie een formele datum van inwerkingtreding prikken voor het versterkte SIS. Ze kiest hierbij voor 7 maart 2023.
Uitvoeringsbesluit 2023/201 dat die datum vastlegt, treedt in werking op 31 januari 2023 (de datum van publicatie in het Europees Publicatieblad).

Bron:  Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/201 van de Commissie van 30 januari 2023 tot vaststelling van de datum waarop de werking van het Schengeninformatiesysteem aanvangt op grond van Verordening (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de Raad,Pb. 31 januari 2023, afl. L27/29.